SBÍRKY

 

Sbírkové předměty Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace jsou v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR zapsány celkem v šesti sbírkách – šumperského, zábřežského a mohelnického muzea, Havelkova muzea a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko lesnického muzea v Úsově. Pod téměř 160.000 evidenčními čísly je evidováno kolem 330.000 kusů sbírkových předmětů.

 

Sbírkotvorná činnost

Poklady ze sbírek

Naše sbírky najdete i na www.esbirky.cz

Galerii 3D modelů najdete na www.3dsbirky.cz

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Digitalizace sbírkových předmětů včetně jejich 3D prezentace (PowerPoint)

 

Sbírka šumperského muzea
více +

Sbírka šumperského muzea

Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově
více +

Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově

Sbírka zábřežského muzea
více +

Sbírka zábřežského muzea

Sbírka mohelnického muzea
více +

Sbírka mohelnického muzea

Sbírka PAK v Lošticích
více +

Sbírka PAK v Lošticích

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích
více +

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích

TOP