Vlastivědný sborník Severní Morava

Vyšel 107. svazek Severní Moravy

 

SM - důležité pokyny pro autory příspěvků (PDF). (17. 1. 2020)

Autoři jsou povinni vypracovat text ve shodě s obecně přijímanými principy etiky vědecké a odborné práce, musejí být držiteli autorských práv k obrazovým materiálům, popř. si musejí před publikováním fotografií zajistit autorská práva u jejich vlastníků. V příspěvku musejí uvádět celé jméno vlastníka autorských práv k fotografii, popř. další informace požadované vlastníkem těchto autorských práv. Příspěvky musejí být původní, autoři se zaručují, že již nebyly zveřejněny v jiném periodiku, a dávají souhlas s publikací připraveného textu i obrazového materiálu ve vlastivědném sborníku Severní Morava.

 
 
Obsah:
 

Leoš Mlčák: Malíři, sochaři, kameníci, cínaři, zvonaři, zedníci a stavitelé v Mohelnici a na Mírově v 17. až 19. století

Pavla Hajtmarová, Josef Halda, Mária Kudelová, Hynek Skořepa, Petr Uhlík: Vzpomínky na RNDr. Magdu Zmrhalovou

Barbora Tomešová: Jantar na sídlištní lokalitě mladší doby bronzové na Šumpersku

Jakub Halama: K novým nálezům z hradiště u Moravičan pomohla vichřice

Petr Možný: Dozorce finanční stráže Bohumil Skrbek, hraničář a sportovec

Kristina Lipenská: Vycházející hvězda vídeňské moderny Max Benirschke: šumperské kořeny

Lenka Müllerová: Monumentální olejomalba Svačina na poli z velkolosinských lázní od Paula Gebauera

Kristina Lipenská: Ke 100. výročí narození malíře Mirko Hanáka

Lukáš Hlubek, Pavlína Janíčková: Neznámá raně novověká forma určená k výrobě kachlů ve sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku

Mária Kudelová: Obnovený orchestrion

Mária Kudelová: Miloslava Hošková jubilující

Lenka Müllerová: Vzpomínka na sochaře Bohumila Teplého (1932–2020)

Kristina Lipenská: Šumperský ateliér řezbáře Antonína Suchana osiřel

Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2020

 

Předplatné je možno objednat zasláním emailu na ivana.knoppova (@) muzeum-sumperk.cz

 

 obrázek

TOP