Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku

Drobné sakrální stavby na Šumpersku

Pavlína Janíčková
Mária Kudelová
 
Na stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku prezentujeme dokumenty a materiály z výzkumů drobných sakrálních staveb – křížů, kapliček a božích muk v regionu.
 
Budou zde představeny jak dochované stavby v regionu, tak i některé zaniklé. Ze zaniklých staveb to budou zejména ty, ke kterým se dochovaly v našich fondech fotografie, kresby nebo pověsti a vyprávění.
 
K jednotlivým památkám zde najdete popis jejich stavu ve zkoumaném období, jejich historii i pověsti a vyprávění v případě, že se nám je podařilo zaznamenat.
 
Kapličky, kříže a boží muka budou v katalogu zveřejňovány podle obcí a budou dále postupně doplňovány o další obce.
 
Považujeme tuto databázi za otevřenou a budeme velmi rádi, když nám i vy zašlete svoje připomínky, podněty a návrhy nebo i fotografie drobných sakrálních staveb buď přímo na adresu muzea Hlavní třída 2, Šumperk nebo elektronickou poštou na adresy: maja.kudelova (@) muzeum-sumperk.cz, pavlina.janickova (@) muzeum-sumperk.cz
 
 
obrázek

 

TOP