Mirko Hanák 1921–1971

obrázek23. 9. – 21. 11. 2021

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Mirko Hanák patří k nejvýraznějším autorům české knižní ilustrace šedesátých let. K okolí Zábřehu a jesenické přírodě jej pojilo hluboké osobní pouto, budované od dětských let. Pro nesporné umělecké kvality jeho díla a autorův vztah k regionu Vlastivědné muzeum v Šumperku již od sedmdesátých let soustředěně shromažďuje sbírku jeho prací. V letošním roce si připomínáme 100. výročí Hanákova narození a žel shodou okolností také půlstoletí, jež uplynulo od chvíle, kdy jej na vrcholu tvůrčích sil dostihla zákeřná nemoc, které jako padesátiletý podlehl. Kulturní přínos této mimořádné osobnosti měla v tomto jubilejním roce připomenout prezentace šumperské kolekce Hanákova díla v bratislavském muzeu Danubiana. Nepříznivá epidemická situace představení Hanákova díla v Bratislavě nakonec pro tento rok neumožnila. Naopak návštěvníci šumperského muzea nyní mají jedinečnou možnost se zatajeným dechem obdivovat tušové kresby, akvarely i grafiky, ve kterých umělec dokázal zachytit prchavé okamžiky vypozorované v přírodě.

Výstava bude zahájena vernisáží 23. 9. 2021 v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

 

Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme … aneb Pomocníci v kuchyni

obrázekProdlouženo do 21. 11. 2021

Muzeum Zábřeh

Jak vypadaly první hrnce? Změnila se nějak vařečka? Kdy vznikl otvírák na konzervy? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí z historie kuchyňských pomocníků najdete na výstavě ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. K vidění budou interiéry historických kuchyní, ale především zde představíme vývoj kuchyňského nádobí, náčiní a mechanických i elektrických přístrojů, které hospodyňka potřebovala k přípravě pokrmů. Nebude chybět ani kolekce zástěrek a užitkového textilu, který k vaření neodmyslitelně patří.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Reemigranti: o minulosti rumunských Slováků

obrázek16. 9. 2021 v 17 hodin

Muzeum Šumperk (přednáškový sál)

Rumunští Slováci, jejichž předkové v první polovině 19. století osídlili lesnaté kopce severního Sedmihradska, po 2. světové válce v počtu několika tisíc rodin reemigrovali do Československa. Byli z velké většiny usídleni v českých a moravských pohraničních oblastech, zvláště na Šumavě a v Jeseníkách, včetně severního Šumperska. V těchto regionech dodnes nalézáme množství jejich potomků. Kniha „Reemigranti“, kterou přednášející na podzim roku 2018 vydal, byla sedmdesát let po příchodu reemigrantů vůbec první shrnující prací na toto téma. Přednáší Radek Ocelák, M.Sc.

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Made in Šumperk – Průmyslová tvář města Šumperka včera a dnes

obrázek14. 9. – 7. 11. 2021

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Město Šumperk bývalo kdysi vyhlášeným centrem textilnictví. Ačkoli textilní výroba naštěstí ještě zcela nezanikla, slávu tohoto města šíří do světa firmy působící převážně ve zcela jiných oborech. Které to jsou, jak dlouho už zde působí a jaká odvětví tedy prezentují? Co vyrábějí a jak si jejich produkty vedou na domácím i zahraničním trhu? Pokud chcete poznat současnou průmyslovou tvář města, pak navštivte Výstavní síň Pavlínina dvora. Jednotlivé podniky, se kterými muzeum v rámci příprav navázalo spolupráci, se zde představí nejen slovem a obrazem, ale především množstvím zajímavých exponátů, ať již půjde o originální produkty, nebo jejich modely. Zjistíte třeba také, jak tyto firmy podporují vzdělávání mladých lidí nebo život ve městě. A nahlédnete i do činnosti Okresní hospodářské komory Šumperk, jejímiž členy prezentované firmy z velké většiny jsou.

Výstava se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, které nad ní také převzalo záštitu.

K výstavě nabízíme i možnost komentované prohlídky. V případě zájmu objednávejte prosím předem na e-mailu michaela.kollerova (@) muzeum-sumperk.cz nebo na telefonu 736 760 600.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 14. 9. v 17 hodin.

Upoutávka na výstavu: 
 

Šumperský hafan 2021

obrázek12. 9. 2021 od 13 hodin

Muzeum Šumperk (Pavlínin dvůr)

Přihláška Hafan (PDF)   Přihláška Hafan (Excel)

Již 13. ročník oblíbené zábavné soutěže psů všech ras a velikostí, s PP i bez PP proběhne 12. září 2021 na nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku. Účelem akce Šumperský hafan 2021 je – stejně jako v minulých letech – vytvořit prostor pro setkání velmi početné skupiny obyvatel se zájmem o psy a kynologii. Soutěžit se bude nejen o titul Šumperský hafan 2021, ale také o psa šikulu a o nejlepšího mladého vystavovatele. Zlatým hřebem bude jistě opět soutěž o nejlepší kostým. Významná část programu bude zaměřena na dětského návštěvníka, jemuž se pokusí představit psa nejen jako mazlíčka, ale také jako společníka při sportování, vycházkách a zábavě. V neposlední řadě budou na akci představeny neziskové organizace (mezinárodní, celostátní i regionální), které se zabývají záchranou psů, a regionální útulky, jež opět přivedou i své čtyřnohé svěřence.

Všichni pejsci musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.

Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma. Poplatek za soutěžícího psa 70 Kč (pes a jeho pán).

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 9. 9. 2021. 

 

 

 

Marie Ebnerová z Eschenbachu, rozená Dubská, Zdislavice – Lysice – Žádlovice

obrázek9. 9. – 10. 10. 2021

Muzeum Mohelnice

Výstava věnovaná výjimečné spisovatelce, šlechtičně, zastánkyni lidí chudých či zmítaných nespravedlností života, ženě, jejíž tvorba byla oceněna nominací na Nobelovu cenu, spisovatelce úzce spjaté s naší zemí, avšak námi zapomenuté. Výstava prezentuje osobnost Marie Ebnerové z Eschenbachu (1830–1916), rozené Dubské z Třebomyslic, rodačky ze Zdislavic u Kroměříže, významné rakouské spisovatelky, která, ač žila nejprve střídavě a později trvale ve Vídni, byla po celý svůj život úzce spjatá s prostředím rodné Moravy. Zde často čerpala inspiraci, milovala zdejší lid i kraj. Výstavu připravilo občanské sdružení Respekt a tolerance v roce 2016 k 100. výročí úmrtí spisovatelky.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 9. v 17 hodin.

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Houby jedlé a jim podobné jedovaté

obrázek9. 9. 2021 v 17 hodin

Muzeum Šumperk (přednáškový sál)

V rámci doprovodného programu výstavy hub proběhne i přednáška mykoložky Bc. Terezy Tejklové s názvem „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“. Těšit se na Vás bude ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 17.00 v přednáškovém sále šumperského muzea. 

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Architekt a návrhář Josef Hoffmann

obrázek25. 8. v 17 hodin

Muzeum Šumperk (přednáškový sál)

Jako doprovodný program k výstavě Šumperk ve víru secese jsme pro milovníky architektury a užitého umění připravili přednášku věnovanou životu a dílu architekta a návrháře Josefa Hoffmanna, který se ve své tvorbě intenzivně zajímal o symbiózu architektury, umění a uměleckých řemesel. Stál u zrodu vídeňského uměleckého sdružení Secese. Patřil k zakladatelům proslulých uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, které až do roku 1931 umělecky vedl. K jeho nejproslulejším projektům patří sanatorium v Purkersdorfu, bruselský palác Stoclet, vídeňská vila Skywa-Primavesi, dům pro hosty hutě Poldi v Kladně, domy Sigmunda Berla v Bruntále a Fritze Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem či adaptace rodného domu v Brtnici. Klíčovým se pro Hoffmanna stalo seznámení s mecenáši Otto a Mädou Primavesiovými, pro které vytvořil řadu stěžejních návrhů, k nimž patří vedle přestavby dnes již neexistujícího bankovního domu v Olomouci a vybavení olomoucké vily zejména letovisko v Koutech nad Desnou. Na Šumpersku před rokem 1920 adaptoval také lázeňský areál ve Velkých Losinách. Přednášku povede historička umění Kristina Lipenská.

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Počet míst na doprovodné akce je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu: 583 363 070

 

 

 

 

 

Houby

obrázek9. - 11. 9. 2021

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

V předsálí Rytířského sálu proběhne ve dnech 9. – 11. září 2021 22. výstava hub, věnovaná RNDr. Magdě Zmrhalové. Díky jejímu úsilí se v Šumperku od roku 1999 každoročně můžeme těšit na mykologickou výstavu.

Ani letos nebude chybět mykologická poradna, vedená Bc. T. Tejklovou, Mgr. L. Zíbarovou a Mgr. D. Dvořákem. Návštěvníci muzea budou mít opět možnost nechat si své houby odborně určit.

Aby byla zajištěna pestrá škála exponátů, chtěli bychom se obrátit na širokou veřejnost s prosbou o podporu výstavy, a to sběrem hub k vystavení. Uvítáme jakékoliv čerstvé druhy hub. Zájemci je mohou odevzdávat na pokladně šumperského muzea během středy 8. září nebo je donést přímo na výstavu. Determinaci hub pomůže, budou-li houby neočištěné a neokrájené, ideálně doplněné údajem o lokalitě a biotopu či okolo rostoucích dřevinách. Prosíme také o uvedení jmen sběratelů, neboť vzácné či méně běžné druhy hub budou po skončení výstavy zaherbářovány.        

Jelikož budou vystaveny živé houby, je konání výstavy časově omezeno na pouhé tři dny. Návštěvu si můžete naplánovat na čtvrtek a pátek od 9.00 do 17.00 hod.  nebo na sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

 Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

V rámci výstavy proběhne i přednáška mykoložky Bc. Terezy Tejklové s názvem „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“. Těšit se na Vás bude ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 17.00 v přednáškovém sále šumperského muzea. 

Organizované skupiny musí prohlídku výstavy objednat na tel. čísle 583 363 070. Skupiny nad 20 osob musí mít s sebou potvrzení o testu na COVID-19. Děkujeme za pochopení.

Komentovaná prohlídka výstavy Šumperské veduty

obrázek11. 8. 2021 v 16 hodin

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Veduta neboli pohled na město byla v evropském výtvarném umění velmi populárním žánrem. Vyobrazení lze vnímat nejen jako svébytná umělecká díla, ale také jako důležitý historický pramen. Rozmanitou kolekcí šumperských vedut, uložených až na výjimky ve sbírkách muzea, Vás provede jedna z kurátorek výstavy Lenka Müllerová.             

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz menšin v regionech pohraničí

obrázek5. 8. – 19. 9. 2021                                           

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

V Hollarově galerii bude 5. srpna v 17 hodin vernisáží otevřena výstava Obraz menšin v regionech pohraničí, která představí rozmanitosti kultur lidí různých národností žijících ve 20. a 21. století ve vybraných regionech pohraničí včetně Šumperska. Ukáže specifické atributy kultur národnostních menšin, a to jak na fotografiích a v textech, tak především v řadě autentických předmětů, jež tyto lidi provázely. Putovní výstava je výstupem projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“, podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 8. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Zastav se, člověče

obrázek29. 7. – 31. 10. 2021

Muzeum Zábřeh

Autorka fotografické výstavy Martina Steidlová se nechává inspirovat krásou přírody a přítomným okamžikem. Její fotografie vznikají nejčastěji při procházkách v okolí Drozdova.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

Vycházka: Šumperské kašny a fontány

obrázek28. 7. 2021 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

Do parného léta jsme pro návštěvníky připravili vlastivědnou vycházku po šumperských kašnách a fontánách. Pojďte s námi pod vedením historičky umění Kristiny Lipenské objevit známé i neznámé vodní prvky ve městě. Připomeneme si i kašny již neexistující a odhalíme jednu záhadu.                                                                                                                  

Jednotné vstupné pro vycházky: 50 Kč, děti do 6 let zdarma                                                        

Sraz účastníků vycházky bude v 17.00 hod. u pokladny muzea.

Počet míst na vycházku je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu: 583 363 070.

Dle aktuálních vládních nařízení je podmínkou účasti na vycházce potvrzení TNO (test – imunita po prodělané nemoci covid 19 – očkování).  

 

 

 

 

 

Pohádky na zámku Úsov

obrázek24. 7. 2021 od 9.30 do 17.00 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

I v letošním roce na návštěvníky čeká mnoho pohádkových scének. Návštěvu přislíbili šmoulové i se zlomyslným Gargamelem, tři veselá prasátka budou bránit domeček před zlým vlkem, ježibaba bude lákat na perníčky Jeníčka s Mařenkou, zlobit budou všeteční čertíci a na malé návštěvníky se těší včelí medvídci. Tomu všemu bude velet pan král s královnou. V rámci akce můžete navštívit také Strašidelný labyrint, doplněný o nová strašidla, expozici Putování středověkem nebo výstavu Nářez. Občerstvení bude zajištěno v zámeckém bufetu.                                                                          

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných podobných činnostech:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Komentovaná prohlídka výstavy Šumperk ve víru secese

obrázek15. 7. 2021 v 16 hodin

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Výstava Šumperk ve víru secese přibližuje secesní architekturu, malířství, módu i umělecké řemeslo. Všímá si mimořádných osobností éry secese se Šumperskem spojených. Detailně se věnuje venkovskému sídlu rodiny Primavesi v Koutech. Vzácný soubor keramiky z kachlových kamen z Koutů je v Šumperku představen vůbec poprvé. Návštěvníkům nabízíme možnost prohlédnout si výstavu s výkladem kurátorky Kristiny Lipenské.               

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Počet míst na komentovanou prohlídku je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu: 583 363 070

Dle aktuálních vládních nařízení je podmínkou účasti na komentované prohlídce potvrzení TNO (test – imunita po prodělané nemoci covid 19 – očkování) = covidpas.  

 

 

 

 

 

Vycházka: Secesní architektura Šumperka

obrázekMuzeum Šumperk

14. července 2021 v 17 hod. (východní okruh)

21. července 2021 v 17 hod. (západní okruh)

4. srpna 2021 v 17 hod. (východní okruh)

Jako doprovodný program k výstavě Šumperk ve víru secese jsme pro zájemce o stavební dějiny Šumperka připravili vlastivědnou vycházku, kterou povede autorka výstavy Kristina Lipenská. Nabízíme dva okruhy: jeden východní částí města a druhý jeho západní částí.    

Jednotné vstupné pro vycházky: 50 Kč, děti do 6 let zdarma                                                   

Sraz účastníků vycházky bude v 17.00 hod. u pokladny muzea.

Počet míst na vycházky je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu: 583 363 070.

Dle aktuálních vládních nařízení je podmínkou účasti na vycházce potvrzení TNO (test – imunita po prodělané nemoci covid 19 – očkování).

 

 

 

Cyklovýlety Olomouckým krajem

obrázek26. 6. – 26. 9. 2021

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

O své zážitky z výletů se s návštěvníky podělí fotografka Lenka Coufalová. Fotografická výstava provází přírodou, a to ve všech ročních obdobích.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumperk ve víru secese

obrázek24. 6. – 5. 9. 2021

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Výstava návštěvníky pozve do časů po roce 1900, kdy se umělci začali rozcházet s přežitými historizujícími styly 19. století a začali hledat nové cesty, po kterých vyjít vstříc modernímu umění. Šumpersko tehdy bylo spletitě provázáno především s vídeňským kulturním centrem. Vedle soch, obrazů a exponátů charakterizujících secesní módu a umělecké řemeslo bude představena tvorba mimořádných osobností, jakými jsou bratři Karl a Max Benirschkové. Značná pozornost bude věnována ikonické stavbě architekta Josefa Hoffmanna, letnímu sídlu rodiny Primavesi v Koutech nad Desnou, jehož hlavní budova podlehla v roce 1922 požáru. Lákadlem výstavy bude ze Slezského zemského muzea v Opavě zapůjčený vzácně dochovaný soubor figurální keramiky, kterou pro kachlová kamna domu v Koutech vytvořil sochař Anton Hanak. Závěrečná část instalace jako další příspěvek cyklu Po stopách šumperských architektů zmapuje zejména prostřednictvím historických fotografií secesní architekturu Šumperka a představí nejvýznamnější tvůrce.

Vernisáž výstavy se uskuteční 24. 6. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Herna plná přírody

obrázek12. 6. – 12. 9. 2021

Muzeum Zábřeh

Interaktivní herna dětem i dospělým prozradí, co žije a roste v lese, na louce, v okolí řek a rybníků či na skalách. Zvídaví návštěvníci se mohou naučit počítat stáří stromů. Pro nejmenší jsou připraveny skládačky, puzzle a mnoho dalších zajímavostí ze světa rostlin a zvířat. 

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar - Krajina a města I.

obrázekod 12. 6. 2021

Muzeum Zábřeh (stálá expozice)

Ve výstavním prostoru Grafický kabinet Václava Hollara se snažíme představit všechny tematické okruhy umělcovy tvorby. V letošním roce je v prostoru kabinetu instalovaná výstava s názvem Václav Hollar. Krajina a města I., která ukazuje Hollarovy veduty, různé pohledy do krajiny i detailní práce významných stavebních památek.

V Grafickém kabinetu připravujeme obměnu exponátů. Od 17. 8. 2022 se můžete těšit na výstavu s názvem Václav Hollar. Krajina a města II., která naváže na předchozí výstavní projekt a představí další Hollarovy veduty, pohledy do krajiny i detailní práce významných staveb.

V rámci návštěvy Grafického kabinetu Václava Hollara jsou přístupny také expozice s vypovídajícími názvy Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea.

Vstupné do všech tří expozic: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Vernisáž výstavy Václav Hollar. Krajina a města II. proběhne v zábřežském muzeu ve středu 17. 8. 2022 v 17 hodin.

 

Na Jeseníky!

obrázek

do 13. 6. 2021

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Horská krajina zůstávala dlouhá staletí místem spíše neznámým a tajemným. Pohled na toto prostředí se začal v průběhu 19. století postupně měnit a pomalu se rozvíjel fenomén turistiky. Ani pohoří Jeseníků nezůstávalo dlouho stranou zájmu. Kdo byli první průkopníci zdejší horské turistiky? Kdy vznikly první turistické mapy? Jakým způsobem měnil rozvíjející se turismus tvář hor? A jak to bylo se zimními sporty? To vše a mnohé další zajímavosti se dozvíte na výstavě věnované historii turistického objevování Jeseníků. A nejen to. Prohlédnete si také ukázky dobových turistických map, tištěných průvodců a dalších zajímavých dokladů rozvoje turistiky. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci, kde byla poprvé instalována v roce 2019 souběžně s vydáním stejnojmenné knihy autora Jiřího Glonka.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Poslední hrnčíři v Lošticích

obrázekprodlouženo do 21. 11. 2021

Památník Adolfa Kašpara

Hrnčířské řemeslo má v Lošticích dlouholetou tradici. Největší slávy dosáhli hrnčíři v 15.–16. století svou unikátní keramikou se specifickými puchýřky. Keramická produkce však pokračovala až do první třetiny 20. století. S posledními hrnčíři a kamnáři se seznámíte v krátkých medailoncích a prohlédnete si i některé jejich výrobky. Výstava je připravena ze sbírek Havelkova muzea v Lošticích a doplňuje tak novou expozici věnovanou loštickým pohárům a zdejšímu hrnčířství.       

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumperské veduty

obrázekdo 29. 8. 2021

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Panorama Šumperka a městská zákoutí zachycená od 18. do poloviny 20. století v malbě, kresbě a grafice vám přiblíží nová výstava ve Výstavní síni šumperského muzea, a to prostřednictvím rozmanité kolekce šumperských vedut, uložených až na výjimky ve sbírkách muzea.

Veduta neboli pohled na město i okolní krajinu byla v evropském výtvarném umění velmi populárním malířským žánrem po celé sedmnácté století až do století devatenáctého. Dá se říci, že její obliba přetrvává dodnes, pouze médium malby či grafiky postupně nahradila fotografie.

Dochované veduty lze vnímat nejen jako svébytná umělecká díla, ale také jako důležitý historický pramen. Nejinak tomu bylo v Šumperku. Až do 70. let 19. století jsou veduty jediným informačním zdrojem pojednávajícím o vzhledu města a dá se z nich vyčíst velké množství údajů o jeho stavebním vývoji. Na výstavě můžete poznávat jak výtvarné pojetí exponátů, tak jejich hodnotu v podobě historických proměn města. Těšit se můžete kupříkladu na mimořádně cenný soubor olejomaleb s vynikající vypovídající hodnotou od Carla Thöndla (1829–1913). Abyste se v historických pohledech na Šumperk lépe orientovali, budou umělecké veduty konfrontovány se současnými fotografickými snímky, které byly pořízeny pro účely stejnojmenného katalogu.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Na výstavu Šumperské veduty zavítala i TV Morava:  https://youtu.be/QoUzy0MEjDc (Youtube video)

Fotografie Ladislav Doležal

obrázek20. 5. - 25. 7. 2021

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Výstava fotografií přírody a krajiny.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem meteorologa

obrázek

do 1. 8. 2021

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Předpovědi počasí věnuje většina z nás pravidelnou pozornost. Stejně tak se zaujetím sledujeme zprávy o jeho extrémních projevech u nás i ve světě. Právě takovým jevům v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor je věnována tato výstava. Představuje desítku mimořádných situací zaznamenaných v letech 1978–2017. Mezi ně se řadí bouřky, nárazový vítr, velmi nízké či naopak vysoké teploty a další nezvyklé jevy. Návštěvníci se také blíže seznámí s přístroji, které meteorologům pomáhají (či v minulosti pomáhaly) při jejich práci. Vyzkoušet si tak mohou třeba automatickou meteorologickou stanici, dále si prohlédnou meteorologickou budku včetně jejího vybavení, aerologickou sondu a mnohé další přístroje. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které při její přípravě spojilo své síly s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Půjdem spolu do Betléma

obrázek5. 12. 2020 - 17. 1. 2021

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Letošní vánoční svátky opět doprovodí výstava betlémů. Tentokrát jsme si pro malé i velké návštěvníky připravili betlémy pocházející z muzejních sbírek. Ve Výstavní síni muzea bude k vidění více než třicet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích a v různé velikosti.  

Nejstarší vystavený betlém pochází z 19. století, je vyřezávaný ze dřeva a tvoří jej téměř 100 figurek. Nebude chybět ani betlém s figurkami v životní velikosti od současné autorky Romany Krestýnové, keramické betlémy Miloslavy Vašíčkové či korálkový betlém Marie Červinkové. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i nejnovější přírůstek naší sbírky, betlém Břetislava Vávry z Klopiny, vyrobený v roce 2018.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové

obrázek

do 6. 6. 2021

Muzeum Zábřeh

Až do dubna si návštěvníci Muzea Zábřeh mohou prohlédnout výstavu věnovanou dětským dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát – různé panenky, domečky pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Uvidíte například i hadrovou panenku Terezínku, s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo charitativní hračku Habešánek z počátku 20. století.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Poutní místa naší vlasti

obrázek

 do 20. 6. 2021

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Autorkou výstavy je paní Marie Němečková, která se malbě věnuje asi devět let. Je členkou malířského klubu Beneart v Praze.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoročenky ve službách přátelství

obrázek19. 11. 2020 – 14. 2. 2021

Památník Adolfa Kašpara

Na konci starého roku se stalo již tradicí posílat blahopřejné lístky s přáním do roku nového. Papírové novoročenky se rozšířily v průběhu 19. století. S rozvojem internetové komunikace jsou čím dál častěji rozesílány i novoročenky v elektronické podobě. Sběratel novoročenek Alois Herodes daroval v roce 2001 svoji unikátní sbírku Muzeu Zábřeh. Za více než 30 let nashromáždil na dvacet tisíc novoročenek z pěti kontinentů a pětasedmdesáti zemí. Na výstavě je k vidění výběr novoročenek z evropských i exotických zemí a nechybějí ani přání od známých osobností. Nejstarší novoročenka pochází z roku 1890. Písmena P. F. čili „pour féliciter“ neznamenají v překladu ani tak „pro štěstí“, jako spíše „k blahopřání“ a jsou prý skutečně českou specialitou, kterou byste na zahraničních novoročenkách hledali marně.                              

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Orchestrion a jiné hrací skříňky

obrázek

do 13. 6. 2021

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Výstava nejen pro oči, ale zejména pro uši návštěvníků Muzea Šumperk představí orchestrion, který patří k největším v České republice. Po dlouhém a náročném restaurování, zaměřeném na jeho akustické a mechanické části, bude orchestrion téměř po 50 letech opět hrát. Při této příležitosti muzeum představuje celou svou sbírku mechanických hracích strojů – automatofonů, nazývaných také jako hrací skřínky a skříně, vytvářejících melodii pomocí mechanických součástí. Hrát budou zrestaurované flašinety z pekařovské dílny rodiny Kolbů a k vidění budou i méně známé strojky, konkrétně polyfon a herofon, které na znovuvrácení zvuku ještě čekají.   

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Oprava orchestrionu (video - YouTube)

Finální opravy jednoho z největších orchestrionů v České republice. Práce začaly v roce 2015, kdy byl tento unikátní automatický hrací stroj rozebrán na jednotlivé části, které byly postupně renovovány. Teď přišel čas jej zase složit a oživit jeho zvuk. Díla se ujal restaurátor pianol a orchestrionů Radek Janoušek.

Orchestrion byl vyroben někdy na počátku 20. století německou firmou Dienst pro prodejce Hynka Klepetáře z Prahy. Tento obchodník značil své orchestriony pro německy mluvící zákazníky německou variantou svého jména – Ignaz Klepetař Prague. Muzeum v Šumperku zakoupilo orchestrion v roce 1974, tehdy jeho mechanické části fungovaly a zvuky vydával, hudbou bychom to však mohli nazvat jen stěží.

 Záznam orchestrionu (video - YouTube)

Průběh opravy orchestrionu (video - YouTube)

Orchestrion s katalogovým označením „Diana“, pražského obchodníka Hynka Klepetáře, z počátku 20. století byl restaurován Radkem Janouškem od roku 2015 do roku 2020. Podívejte se na jeho průběh.

Naše paní etnografka Mária Kudelová přijala pozvání do pořadu Dobré ráno v České televizi, aby divákům přiblížila výstavu Orchestrion a jiné hrací skříňky. Na rozhovor se můžete podívat v archivu ČT: https://www.ceskatelevize.cz/.../video/842989,843000,843005

Halloween a zámecká strašidla

31. 10. 2020 od 17 do 21 hodin - ZRUŠENO

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Poslední říjnovou sobotu obsadí Úsov zámecká strašidla, aby stejně jako minulý rok oslavila Halloween. I letos čekají návštěvníky prohlídky podzemních prostor a mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

Evropská grafika 16.–18. století z Lukasovy sbírky

obrázek3. 11. 2020 (změna termínu) – 3. 1. 2021

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Prostor Hollarovy galerie v šumperském muzeu bude načas opět vyhrazen světovým grafickým pracím. Známá sbírka plk. Karla Lukase (1897 Brníčko – 1949 Praha), uložená ve sbírkovém fondu zábřežského muzea, obsahuje kromě impozantní kolekce grafických listů Václava Hollara (1607–1677), proslulého rytce a kreslíře 17. století, také díla jiných evropských mistrů staré grafiky, kupříkladu Lucase van Leydena (1494–1533) či Ferdinanda Bola (1616–1680), známého žáka Rembrandta van Rijna. 

 

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma     

 

 

 

 

 

 

Poutní místa naší vlasti

obrázek21. 10. – 22. 11. 2020

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Autorkou výstavy je paní Marie Němečková, která se malbě věnuje asi devět let. Je členkou malířského klubu Beneart v Praze.

Vernisáž výstavy se uskuteční 21. 10. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Tylšar: Astrofotografie deep-sky objektů

13. 10. 2020 v 18.00 hodin - ZRUŠENO

Muzeum Šumperk (přednáškový sál)

Jak vznikají krásné fotografie galaxií, mlhovin, hvězdokup a jiných objektů hlubokého vesmíru, které pak můžeme vidět třeba na internetu? Co vše je k tomu potřeba a jak náročná disciplína to je, nám přijede povyprávět Martin Tylšar, nadšený astrofotograf a pozorovatel z prostějovské hvězdárny. Přednáška je pořádána jako součást 16. ročníku literárního a filmového festivalu Město čte knihu, který připomíná jeden z pokladů světové literatury, Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho.

Vstup volný

Alice Dostálová: Planetami Malého prince & Petr Horálek: Sedm perel astronomie

obrázek3. 11. (změna termínu) – prodlouženo

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Také do šumperského muzea zavítá Malý princ, hlavní postava populární knihy pro děti i dospělé, kteří ovšem tak často zapomínají, že sami kdysi byli dětmi. Nejproslulejší dílo francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho přiblíží letošní, již 16. ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu. Podmanivé spojení tajů vesmíru, krásy skla a příběhu Malého prince přináší instalace umělecké sklářky Alice Dostálové, která založila a vede Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova. Druhá část výstavy představí sedm nejpůsobivějších astronomických úkazů, jaké může smrtelník vidět očima, tak, jak je zachytil fotograf, astronom a cestovatel, nositel 21 ocenění Astronomického snímku dne NASA Petr Horálek.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

Pro kolektivy ze základních i středních škol k výstavě nabízíme edukační program s výtvarnou dílnou. Cena programu je 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Program, prosíme, objednávejte předem na e-mailu kristina.lipenska (@) muzeum-sumperk.cz nebo telefonu 583 363 087.

Reportáž z výstavy (video -YouTube)

 

 

 

Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

obrázek6. 10. 2020 - ZRUŠENO

Dubicko

 

 

 

 

O včelách a lidech

obrázek

do 5. 9. 2021

Muzeum Mohelnice

Interaktivní výstava, která představuje život včel formou komiksu a her. Práci včelaře zas přibližuje díky sbírkovým předmětům našeho muzea. Výstava vznikla ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy při SVČ Doris Šumperk. Součástí výstavy budou doprovodné programy pro objednané skupiny dětí.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

K výstavě budou probíhat komentované prohlídky s výukovým programem, které rádi přizpůsobíme věku žáků základních i mateřských škol. Výstavu doporučujeme pro děti od 4 let. Komentovaná prohlídka – jednotné vstupné 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávat se můžete na adrese: mohelnice (@) muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 430 693, mobil: 725 486 802

Výukové programy pro děti a školy.  

 

 

 

 

 

Šumperský hafan 2020

obrázek27. 9. 2020 od 13 hodin

Muzeum Šumperk (Pavlínin dvůr)

Přihláška - Hafan 2020 (xls) Přihláška - Hafan 2020 (PDF)Přihláška - Hafan 2020/strana 1 (jpg)Hafan 2020/strana 2 (jpg)

Šumperský hafan je akce pro všechny pejsky a jejich pánečky, kde se nehledí na průkazy původu ani na krásu podle standardů.               

Šumperský hafan zve již více než deset let všechny milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé kamarády k přátelskému soutěžení o stejnojmenný hrdý titul. Zúčastnit se jej mohou všichni pejskové – s PP i bez PP, malí i velcí, štěňátka i psí senioři. Speciální poděkování vždy patří majitelům adoptovaných psů. Od 11. ročníku pomáhá Šumperský hafan mnohem více při umisťování pejsků, a to jak chrtů a podenců, což jsou tradiční partneři Hafana, tak nově i pejsků z útulků v našem regionu, zejména z útulků v Zábřehu a Mohelnici a ze záchytných kotců ve Starém Městě. Kdyby se díky Hafanovi podařilo nějaké pejsky umístit do nových domovů, byl by to obrovský úspěch a Hafan by tím získal vyšší „level“. Pořadatelem Šumperského hafana 2020 je Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci se spolkem Adopce psů bez hranic.

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

 

Všichni pejsci musí mít očkovací průkaz s platným očkováním vztekliny.

Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma. Poplatek za soutěžícího psa 70 Kč.

 

Den s hrnčíři

obrázek24. 9. 2020 od 9 do 16 hodin

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Program v nové expozici pro děti, žáky mateřských a základních škol i pro širokou veřejnost, ve kterém objevíme „tajemství“ středověkých loštických hrnčířů. Přiblížíme si technologii výroby unikátních pohárů s puchýřky a prohlédneme si nejstarší pravěké keramické nálezy.

Ve výtvarné dílně si děti vyzkouší práci s hlínou. Výrobky ve tvaru loštického poháru, malé nádobky nebo korálku si odnesou s sebou.

Vstupné: jednotné 40 Kč, děti do 3 let zdarma, pedagogický doprovod zdarma

Objednávky na adrese: pavlina.janickova (@) muzeum-sumperk.cz

 

 

 

 

 

 

Umělci našeho kraje – Hugo Šilberský, Josef Hacar a Josef Lubič

obrázek23. 9. – prodlouženo do 22. 11. 2020

Muzeum Zábřeh

V letošním roce si připomínáme několik významných jubileí výtvarníků našeho kraje. V březnu uplynulo 100 let od narození loštického malíře Huga Šilberského (26. 3. 1920 – 18. 12. 1974), 85 let od narození výtvarníka, pedagoga a nakladatele Josefa Lubiče (16. 6. 1935 – 28. 9. 2012), působícího v Zábřehu, a 85 let od tragického úmrtí Josefa Hacara z Loštic (19. 3. 1901 – 13. 6. 1935), strýce H. Šilberského, který se mimo malířství věnoval také sběratelství. Všechny tyto tři umělce spojovala láska k našemu regionu, k jeho krásné přírodě, která jim byla inspirací pro jejich kresby, malby a grafiky. Výstava představí jejich volnou tvorbu, grafické a ilustrační práce a v neposlední řadě také katalogy a pozvánky z již uspořádaných výstav. Nebudou chybět ani osobní věci, doklady a ocenění.                                                                    

Vernisáž výstavy se uskuteční 23. 9. 2020 v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Online výstava Umělci našeho kraje (video - YouTube)

Pro všechny zájemce, kteří neměli možnost přijít osobně na výstavu Umělci našeho kraje, uspořádanou v Muzeu Zábřeh při příležitosti 100. výročí narození Huga Šilberského, 85. výročí narození Josefa Lubiče a 85. výročí úmrtí Josefa Hacara, jsme připravili krátkou virtuální prohlídku. Láska k regionu a k jeho krásné přírodě byla inspirací pro všechny tři umělce.

S výstavou se sice pro letošek loučíme, ale na jaře se můžete těšit na její reprízu.

 

 

Bílá paní a strašidla

obrázek19. 9. 2020 od 17 do 21 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Dne 19. září vpodvečer se role průvodců po úsovském zámku ujmou jeho strašidelní obyvatelé, kteří malé i velké návštěvníky zavedou až na hradní ochoz a do věže v nejstarších dochovaných prostorách hradu, kde přebývá Bílá paní. V rámci akce se také otevře Strašidelný labyrint, expozice Putování středověkem nebo nová výstava Nářez. Občerstvení bude zajištěno v zámeckém bufetu.

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Suchan: Ohlédnutí

plakát17. 9. – prodlouženo do 29. 11. 2020

Muzeum Šumperk

Významné životní jubileum Antonína Suchana Vlastivědné muzeum v Šumperku připomene velkou autorskou výstavou soch a plastik. Antonín Suchan ve svém díle reflektuje lyrické náměty, jako jsou hudba, kouzlo ženského půvabu či tajemství přírody. Vybírá si též motivy z antické mytologie. Narodil se v Bechyni, od počátku 60. let patří k nepřehlédnutelným osobnostem šumperského kulturního dění. Absolvoval Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů, od 70. let se úspěšně věnoval reportážní i umělecké fotografii, postupem času se soustředil na práce ve dřevě. Krásu dřeva často nechává promlouvat ve spojení s kovanými prvky. Své dílo již představil na více než čtyřech desítkách výstav doma i v zahraničí. Pravidelně se účastní sochařských sympozií. Je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka a držitelem Ceny města Šumperka a Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury.                 

Výstava se koná pod záštitou starosty města Šumperka Mgr. Tomáše Spurného. Je pořádána ve spolupráci s městem Šumperkem a Unií výtvarných umělců Olomoucka, s finanční podporou společností AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., NOVATRONIC, s.r.o., GRAFOTYP, s.r.o., a Pivovar HOLBA, a.s.

 

 logologologologologo

 

Dne 17. září v 17 hodin se uskuteční slavnostní vernisáž výstavy. Úvodní slovo přednese PhDr. Jiří Hastík a vystoupí PAPAS TRIO.

Vstup na vernisáž pouze s rouškou. 

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Já, hrdina

obrázekprodlouženo do 3. 10. 2021

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Interaktivní výstava pro děti i rodiče se bude věnovat složkám integrovaného záchranného systému (IZS) a situacím, ve kterých se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život. Zážitková výstava se zaměří také na nejmladší návštěvníky, které hravým způsobem seznámí s tím, jak se chovat v krizových situacích a co je úkolem jednotlivých složek IZS.

Události posledních měsíců celosvětově ukázaly, že lidé pracující v záchranných systémech jsou skutečnými hrdiny všedních dnů. Věříme tedy, že se výstava bude líbit jak malým, tak i velkým návštěvníkům.

Materiály na vybavení sanitky laskavě poskytla MUDr. Šotolová (mudrsotolova.cz)

Výstava je vhodná pro předškoláky i pro žáky a studenty základních i středních škol. V případě zájmu se můžete objednat na adrese sarka.krellerova (@) muzeum-sumperk.cz.    

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

Náhled do historie Branné a okolí

obrázek16. 9. – 4. 10. 2020 

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Krajina mění v průběhu času svou tvář. Není to jen dílo mocné přírody, ale také člověka. Oblast severní části šumperského okresu doznala větších změn po druhé světové válce, zejména v důsledku vysídlení původních německých obyvatel. Ne všechny obce a osady se podařilo znovu plně osídlit, mnohé proto buď zcela, nebo částečně zanikly. Nahlédněte proto s námi prostřednictvím starých pohlednic nejen do historie samotného města Branná (před rokem 1945 Kolštejn), ale především do minulosti řady lokalit v jeho blízkém či vzdálenějším okolí. Na místě mnoha z nich dnes stojí jen pár osamělých domů nebo jen trávou zarůstající zbytky staveb. Výstava vznikla ve spoluautorství I. Buriana, L. Matějčka, V. Klobouka a J. Ošance. Instalaci doplňují předměty ze sbírek muzea se vztahem k dané oblasti.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Přednáška - Zajímavosti ze světa hub

obrázek10. 9. 2020 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

V rámci výstavy Houby proběhne v přednáškovém sále šumperského muzea přednáška mykoložky Bc. Terezy Tejklové.                                                                            

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Houby

plakát10. 9. – 12. 9. 2020   

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

V předsálí Rytířského sálu proběhne ve dnech 10.–12. září 2020 21. výstava hub, věnovaná RNDr. Magdě Zmrhalové. Díky jejímu úsilí se v Šumperku od roku 1999 každoročně můžeme těšit na mykologickou výstavu.

Ani letos nebude chybět mykologická poradna, vedená prof. RNDr. B. Hlůzou, CSc., Bc. T. Tejklovou, Mgr. L. Zíbarovou a Mgr. D. Dvořákem. Návštěvníci muzea budou mít opět možnost nechat si své houby odborně určit.

Aby byla zajištěna pestrá škála exponátů, chtěli bychom se obrátit na širokou veřejnost s prosbou o podporu výstavy, a to sběrem hub k vystavení. Uvítáme jakékoliv čerstvé druhy hub. Zájemci je mohou odevzdávat na pokladně šumperského muzea během středy 9. září nebo je donést přímo na výstavu. Determinaci hub pomůže, budou-li houby neočištěné a neokrájené, ideálně doplněné údajem o lokalitě a biotopu či okolo rostoucích dřevinách. Prosíme také o uvedení jmen sběratelů, neboť vzácné či méně běžné druhy hub budou po skončení výstavy zaherbářovány.        

Jelikož budou vystaveny živé houby, je konání výstavy časově omezeno na pouhé tři dny. Návštěvu si můžete naplánovat na čtvrtek a pátek od 9.00 do 17.00 hod. nebo na sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

Přírodní a figurální motivy

plakát9. 9. – 18. 10. 2020

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Autorem výstavy je Jaroslav Bílý z Olomouce, který se věnuje kresbě, malbě a kolážím. Tematicky nejčastěji zpracovává architekturu a krajinu, a to jak reálnou, tak abstraktní formou.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

S objektivem v přírodě

obrázek27. 8. – 22. 11. 2020 (prodlouženo)

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Autorem výstavy je pan Josef Havelka z Hanušovic, který svou lásku k přírodě promítá do autorských fotografií lesů a hor, a to především z okolí Jeseníku.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevný svět

obrázek5. 8. – 6. 9. 2020

Muzeum Zábřeh

Po Barevných proměnách sdružení NASLISE čeká na návštěvníky zábřežského muzea další „barevná“ výtvarná výstava. Jejím autorem je Pavel Bartoň z Horních Heřmanic, vystavující pod hlavičkou Galerie výtvarníků. Ze zdravotních důvodů se musel vzdát práce s olejovými barvami a také se musel naučit používat pravou ruku namísto levé. Jeho díla jsou malovaná s láskou k umění a k přírodě.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

Prázdninový den v muzeu

obrázek23. 7. 2020 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

Ani letos nepřijdou návštěvníci muzea o tradiční letní zábavnou akci – Prázdninový den. V Pavlínině dvoře budou od 9 do 16 hodin rozmístěna stanoviště s úkoly a soutěžemi inspirovanými aktuálními výstavami, např. interaktivní přírodovědnou Hernou plnou přírody. Zde si děti i dospělí vyzkoušejí své znalosti a logické uvažování, ale také svou pohybovou zdatnost. A navíc se u toho dobře pobaví.

Chcete-li prožít aktivní den plný zábavy, tak již víte, kam 23. července vyrazit. Nudit se u nás určitě nebudete.

Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let vstup zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška a prohlídka Grafického kabinetu Václava Hollara - Václav Hollar: světově proslulý grafik 17. století

obrázek22. 7. 2020 v 17 hodin

Muzeum Zábřeh

Václav Hollar bývá právem řazen mezi nejvýznamnější evropské grafiky v dějinách umění. Jeho práce se těší velkému zájmu i v dnešní době, a proto jsme v prostorách Muzea Zábřeh připravili novou expozici jeho grafické tvorby, zpřístupněnou 12. května 2020. Slavnostní odhalení expozice vzalo za své nenadálými událostmi letošního jara, přesto bychom s Vámi rádi nový prostor otevřeli, z toho důvodu jsme připravili podvečerní přednášku včetně prohlídky vystavených grafik.

Přijďte si vyslechnout vyprávění kurátorky expozice Lenky Müllerové o životních cestách tohoto bravurního rytce a kreslíře 17. století a zjistit bližší informace o grafickém souboru jeho prací uloženém ve sbírkách zábřežského muzea, který je svým formátem považován za druhou nejpočetnější kolekci Hollarovy tvorby v České republice.

Budeme se těšit!

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Pohádkový den na zámku Úsov

obrázek18. 7. 2020 od 9.30 do 17.00 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

V letošním roce na návštěvníky čeká mnoho nových pohádkových scének. Návštěvu přislíbili šmoulové i se zlomyslným Gargamelem, tři veselá prasátka budou bránit domeček před zlým vlkem, ježibaba bude lákat na perníčky Jeníčka s Mařenkou, zlobit budou všeteční čertíci a na malé návštěvníky se těší včelí medvídci. Tomu všemu bude velet pan král s královnou. V rámci akce se také otevře Strašidelný labyrint, expozice Putování středověkem nebo nová výstava Nářez. Občerstvení bude zajištěno v zámeckém bufetu.                                                                                   

Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Vycházka: Šumperkem po stopách Georga Bergera

obrázek15. 7. 2020 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

Pro milovníky architektury, a obzvláště stavební historie Šumperka, je určena vlastivědná vycházka, kterou povede autorka výstavy Šumperský sen Georga Bergera, historička umění Kristina Lipenská. Zaměříme se nejen na všeobecně známé veřejné stavby tohoto vídeňského architekta, jakými jsou divadlo a radnice. Společně objevíme také řadu Bergerových vil, obchodní domy, hotel či vinárnu. Přiblížíme si, co obnáší tzv. Heimatstil, a zamyslíme se nad tím, proč Berger právě v Šumperku dosáhl takového úspěchu.                                      

Vycházka se uskuteční za dodržení veškerých aktuálních hygienických nařízení. Sraz účastníků bude v 17.00 hod. u pokladny muzea.                                                                                                  

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci v kuchyni

obrázek1. 7. – 27. 9. 2020 

Muzeum Mohelnice

Jak vypadaly první hrnce? Změnila se nějak vařečka? Víte, kdy vznikl otvírák na konzervy? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí z historie kuchyňských pomocníků najdete na výstavě ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. K vidění budou interiéry historických kuchyní, ale především zde představíme vývoj kuchyňského nádobí, náčiní a mechanických i elektrických přístrojů, které hospodyňka potřebovala k přípravě pokrmů. Nebude chybět ani kolekce zástěrek a užitkového textilu, který k vaření neodmyslitelně patří.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Čas lovců a sběračů

obrázek23. 6. – 18. 10. 2020

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Před více než jedním milionem let se na území dnešní jižní Evropy poprvé objevil předchůdce moderního člověka a nedlouho poté se začaly psát první dějiny osídlení dnešní Moravy. Po celou dobu trvání starších čtvrtohor, tedy do doby před asi 10 000 lety, se střídala studená a teplá období, která ovlivňovala nejenom vzhled a charakter krajiny, fauny a flóry, ale především také zvolenou strategii pro přežití tehdejšího člověka.

Jak a kdy člověk vznikl a jak vlastně vypadal v jednotlivých etapách svého vývoje? Čím se živil a s jakými dalšími živočichy mohl přijít ve své době do styku? Kdy a kde se objevují první stopy lidské činnosti a jak celý následující kulturní vývoj probíhal? Všechny tyto otázky Vám zodpoví výstava věnovaná zlomovému období nejenom v životě lidí – starší době kamenné.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku (20 Kč za osobu) nebo naučné programy s výtvarnou dílnou (50 Kč za osobu) pro školní i jiné kolektivy. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie. Máte-li o naši nabídku zájem, kontaktujte nás prosím na e-mailu barbora.tomesova (@) muzeum-sumperk.cz nebo na tel. čísle 583 363 094.

Výukové programy pro děti a školy. 

 

 

Derniéra výstavy Šperkovnice muzea s přednáškou Příběhy z muzejní šperkovnice

obrázek24. 6. 2020 v 18.00 hodin

Muzeum Mohelnice

Právě probíhající výstava Šperkovnice muzea představuje v Muzeu Mohelnice rozmanitý fond šperků a bižuterie z archeologických a historických muzejních sbírek. Vedle sebe jsou k vidění pravěké i novověké ozdoby jako náhrdelníky, přívěsky, prsteny, náušnice i záušnice, náramky a oděvní spony, které pocházejí z našeho regionu. Řada exponátů si s sebou nese zajímavý historický příběh či je raritou v užitém umění. Kurátoři výstavy Mgr. Jakub Halama, Ph.D., a Mgr. Lenka Müllerová se proto rozhodli uspořádat derniéru výstavy včetně přednášky, při které se detailně zaměří na několik skvostů, které opatrují muzejní depozitáře. Neopomenou také přiblížit, jak vznikala kolekce šperků a kde či za jakých okolností se v našem okolí nalezly zajímavé artefakty.

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Barevné proměny

obrázek17. 6. – 2. 8. 2020

Muzeum Zábřeh  (Minigalerie)

Výstavu obrazů a fotografií pořádá NASLISE – společenství výtvarníků ze šumperského a zábřežského regionu. Jako nástroj olejomalby a akrylové techniky je použit jak klasický štětec, tak i nevšední paletový nůž. Technika malířské špachtle umožňuje zpracování tématu formou moderního impresionismu. Na výstavě budou i obrazy malované složitou technikou voskové batiky, což je práce s horkým voskem a textilními barvami. Výsledkem jsou snové krajiny s lidskými prvky. Průřez rozsáhlou tvorbou výtvarníků společenství NASLISE a přehled výstavní činnosti najdete na webu kabinetgrafiky.wz.cz.                                               

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

Den dětí v Muzeu Šumperk

obrázek13. 6. 2020 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk (nádvoří Pavlínina dvora)

První červen je Mezinárodním dnem dětí, proto jsme se rozhodli, že pro vás v rámci oslav tohoto dne připravíme porci zábavy v podobě soutěží, sportovních aktivit, logických hádanek, kvízů či hlavolamů také u nás, v příjemném prostředí na nádvoří šumperského muzea.

Kromě již známých a oblíbených venkovních aktivit, jako je šlapací vláček, buginy, kolotoč či houpačka, se návštěvníci mohou těšit na slalomovou dráhu, lovení rybek, házení balonků i kroužků a plno jiných disciplín. I dospělí jsou něčí děti, takže i oni si mohou zasoutěžit s dětmi či si vyzkoušet logické kvízy.

Vzhledem k tomu, že akce proběhne pod širým nebem, nebude třeba mít při plnění sportovních aktivit a při dodržení rozestupů na tváři roušky. V areálu budou k dispozici nádoby s dezinfekcí. Bude důsledně dbáno na dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními (mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě apod.).

Vstupné: 50 Kč jednotné, děti do 3 let vstup zdarma

 

 

 

 

 

Jan Hachran

obrázek5. 6. – 23. 8. 2020

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Autor výstavy Jan Hachran je mladý malíř a výtvarník, jehož práci ovlivňuje studium historie, židovsko-křesťanské mystiky, slovanského kulturního dědictví a evropské esoterické tradice. Jeho tvorba je novodobá, spojující jak moderní tisk a využití exkluzivních materiálů, tak poctivou tradici českého řemesla.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁŘEZ

obrázek2. 6. - 31. 12. 2020

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Nová výstava představuje nevšední řezy různých dřevin a také zajímavé fotografie zachycující nevratné momenty v barevnosti a tvaru těchto dřevěných „koleček“. Cílem výstavy není jednoznačně definovat, jak která dřevina vypadá, naopak jsou zde záměrně prezentovány kusy barevně a tvarově ovlivněné houbami, rozdvojeními, zásahem člověka nebo dalšími faktory, které se na řezu projevily.

Autor výstavy Monty Václav Kappel se věnuje rizikovému kácení stromů a mnohdy podle svých vlastních slov žasl nad obrazem, který se mu na pařezu objevil. Proto se rozhodl ukázat tu krásu i dalším lidem. Barvy a tvary na čerstvém řezu stromů jsou pomíjivé, neboť vysycháním dřevěná kolečka popraskají a vyblednou. Tento proces může trvat i několik let, ovšem největší změny proběhnou v prvních týdnech po kácení. Aby bylo možné zachytit tyto nevratné obrazce alespoň na fotografiích, musí se jednat rychle. Kolečka, mnohdy náročně odřezávaná těsně nad zemí, je třeba obrousit ještě za mokra. To je technologicky poměrně složité, protože čerstvé dřevo brusný papír brzy zalepí. Přichystat k fotografování kolečko o průměru například 80 cm může být práce i na několik dní. Autor připravoval výstavu dva roky a soubor neustále rozšiřuje.

Vstupné: součást prohlídky nádvoří (vstupné 50 Kč a 30 Kč).

 

 

 

 

Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem

obrázekOd 12. 5. 2020

Muzeum Zábřeh (Stálá expozice)

Nová expozice přenese návštěvníka do prostředí dalekého a mrazivého severu, kde se mnohdy musí člověk spolehnout jen sám na sebe a naslouchat přírodě. Především však představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na dalekou cestu do neznámých končin. Příběh cestovatele začíná v rodném Zábřehu, kde se návštěvníci seznámí s dobou jeho dětství, mládí i prvních toulek po Evropě. V dalších částech expozice již budou sledovat jeho putování napříč Sibiří, ukončené usídlením na Novosibiřských ostrovech, a dále pobyt na zlatonosné Aljašce v posledních dvaceti letech jeho života. Návštěvníci také poznají osobnosti tří redaktorů Lidových novin, kterým dodnes vděčíme za to, že zaznamenali Welzlova vyprávění o dalekých cestách, a díky tomu je můžeme dodnes obdivovat a ti odvážnější jít i v jeho stopách. Právě o tom, že Welzlův příběh, obestřený rovněž mnoha záhadami, nepřestává fascinovat a lákat, svědčí poslední část expozice, věnovaná tzv. welzlologům. Expozice však svým obsahem nabídne víc než jen příběh J. E. Welzla. Návštěvníci se zároveň seznámí s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo budou moci posedět v redaktorově pracovně nad stránkami některé z mnoha knih, které o Welzlovi vyšly. Velkým lákadlem bude jistě také autentický filmový záznam Welzlova předvádění eskymáckých tanců, natočený za jeho pobytu v Brně v roce 1929.

  •  

 

 

 

 

Grafický kabinet Václava Hollara - výběr z díla

obrázek

VÁCLAV HOLLAR. Krajina a města I.

Od 12. 6. 2021

Muzeum Zábřeh (Grafický kabinet Václava Hollara)         

Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn), věhlasný rytec a kreslíř 17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů tohoto umělce, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha) a jež je dodnes řazena k nejrozsáhlejším souborům díla Václava Hollara v České republice.

V Hollarově grafické tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní a sepulkrální tematikou.

Ve výstavním prostoru Grafický kabinet Václava Hollara se snažíme představit všechny tematické okruhy umělcovy tvorby. V letošním roce je v prostoru kabinetu instalovaná výstava s názvem Václav Hollar. Krajina a města I., která ukazuje Hollarovy veduty, různé pohledy do krajiny i detailní práce významných stavebních památek.

V prodeji je katalog – TEGLOVÁ, P.: Wenceslaus Hollar Bohemus. Šumperk 1997 – za 60 Kč (česká a anglická verze).

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma (včetně expozic Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea).

Expozice V. Hollara  (video, YouTube)

Šumperský sen Georga Bergera

obrazek12. 5. - 30. 8. 2020

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Vídeňský architekt Georg Berger (1856–1930) se nesmazatelně podepsal na tváři Šumperka, jak ho známe dnes. Právě jeho návrh byl vybrán pro toužebně očekávanou stavbu Německého spolkového domu, kde v současnosti působí divadlo. Rovněž radnice se navzdory umístění Bergerova a Schöneho společného návrhu až na pátém místě nakonec realizovala podle nich. Berger si posléze v Šumperku našel manželku a druhý domov, především však stavebníky, kteří mu rozuměli, a on naopak vycházel vstříc jejich požadavkům. Berger pro šumperskou klientelu navrhl množství vil v zahradách, ale také bytové a obchodní domy, hotel či vinárnu. Vlastivědné muzeum v Šumperku proto v rámci dlouhodobého projektu Po stopách šumperských architektů připravilo výstavu, jejíž název vyjadřuje nebývale vřelé přijetí, kterého se Bergerovi ve městě v podhůří Jeseníků dostalo. Výstava prezentující život a dílo architekta tvořícího v duchu pozdního historismu návštěvníky provede jednotlivými Bergerovými stavbami, představí jeho charakteristický architektonický slovník a současně se pokusí odhalit klíč k architektovu úspěchu ve městě, které se pyšní přídomkem Malá Vídeň.                       

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Doprovodný program:                                                                                                             

Pro skupiny od 10 osob nabízíme vlastivědnou vycházku po šumperských stavbách Georga Bergera s výkladem autorky výstavy historičky umění Kristiny Lipenské. Program si můžete objednat na tel: 583 363 087 nebo na e-mailu: kristina.lipenska (@) muzeum-sumperk.cz.

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Do ledového moře

obrázek11. 3. – prodlouženo do 14. 6. 2020

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

V roce 2017 se Martin Strouhal vydal po stopách Jana Welzla po řece Janě a moři Laptěvů na ostrov Makar. Fotografická výstava Do ledového moře představuje výběr snímků pořízených během této expedice. Fotografie zachycují sibiřskou krajinu okolo řeky Jany (tundra) a ostrova Makar, který leží v moři Laptěvů na 72° severní šířky.                                                                  

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Zubař, lyžař, chatař a nenapravitelný šprýmař Oskar Gutwinski a Králický Sněžník

obrázek10. 3. 2020 v 17.00 hodin - PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Pojďme se vypravit do starých dobrých časů, kdy jihovýchodní svah majestátního Králického Sněžníku krášlila dřevěná Lichtensteinova chata. Symbolem dnes již zaniklého objektu se na počátku dvacátých let stal Oskar Gutwinski, svérázný zubař ze Šumperka, který na stáří vyměnil bílý plášť za čepičku s andělíčkem vystrkujícím zadek a vytvořil z chaty jedinečné místo setkávání a přátelské nálady. O životních osudech této legendární osobnosti, ale i o magickém Králickém Sněžníku bude vyprávět Matěj Matela, odborný pracovník Vlastivědného muzea Jesenicka.

Jednotné vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Svět kolem nás

obrázek5. 3. – prodlouženo do 31. 5. 2020

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Fotografická výstava Evžena Malého nabídne návštěvníkům témata, jako jsou příroda, zátiší nebo postřehy ze situací, kterých si často nevšimneme, a také možná trochu humoru.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

ALENA CRHONKOVÁ. Malba – kresba – grafika

obrázek3. 3. – prodlouženo do 14. 6. 2020

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Výstava s názvem ALENA CRHONKOVÁ. Malba – kresba – grafika nabídne všem milovníkům výtvarného umění průhled do celoživotního díla této autorky. V Hollarově galerii budou představeny vedle grafických prací také malby a kresby, které jsou vytvářeny jejím nepřetržitým vstřebáváním přírodních vjemů, především lesnatého údolí Drozdovské Pily u Zábřeha. Zde našla své útočiště a vlastní svébytný umělecký projev.  

Vernisáž proběhne v úterý 3. března v 17.00 hodin v Hollarově galerii Muzea Šumperk. Autorčinu tvorbu blíže představí PhDr. Dana Vilišová. Úryvek z knihy Příběhy cest. Putování po cestách i necestách okolím Drozdovské Pily a údolím Březné přednese PhDr. Marie Brožová.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Šperkovnice muzea

obrázek19. 2. – prodlouženo do 24. 6. 2020

Muzeum Mohelnice

Náhrdelníky, brože, přívěsky, prsteny, náušnice či náramky – tyto i řadu dalších šperků představuje v různých obměnách výstava s názvem Šperkovnice muzea. Návštěvníci se mohou těšit nejen na rozmanitý fond šperků a bižuterie z 18. až 20. století, ale také na významné archeologické nálezy pravěkých a novověkých ozdob z našeho regionu, vystaveny jsou i šperkovnice či pravěké „poklady“ – tzv. depoty, v nichž byly klenoty záměrně uschovány do země.

Vernisáž výstavy se uskuteční 19. 2. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Doprovodný program pro školy k výstavě. 

 

 

 

 

 

 

JOSEF PAVLÍČEK – Šumperk kdysi

obrázek18. 2. - prodlouženo do 13. 9. 2020

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Šumperský fotograf Josef Pavlíček miloval zdejší kraj a „své“ město, kterému se ve vlastní tvorbě velmi věnoval. Neúnavně s fotoaparátem procházel šumperskými ulicemi a objevoval kouzlo starých uliček i s jejich malebnými zákoutími. Mnohdy naopak vyhledával pohledy z výšin a často viděl prostřednictvím objektivu i to, co jiní nespatřili. A tak postupně vznikl rozsáhlý a dnes cenný archív historických snímků. Nejedná se o úplnou a systematickou dokumentaci všech šumperských domů a ulic. Přesto se autorovi během desetiletí podařilo pořídit tolik zajímavých fotografií, že vydají na obsáhlou obrazovou knihu, která je ostatně již v přípravě a měla by vyjít letos na jaře. Výběr z těchto fotografií představí autorská výstava fotografa Josefa Pavlíčka s názvem „Šumperk kdysi“. Více než 400 černobílých snímků, včetně mnoha fotografií velkoformátových, z druhé poloviny 20. století umožní připomenout nejen některé události, ale především jak vypadala mnohá místa v Šumperku nebo také i domy, které již neexistují, protože musely ustoupit nové výstavbě.                                                           

Vernisáž výstavy se uskuteční 18. 2. v 17 hodin.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma 

 

 

 

 

 

Hrátky s penězi

obrázek13. 2. – prodlouženo do 20. 9. 2020

Muzeum Zábřeh

V únoru se v zábřežském muzeu otevře nová interaktivní výstava Hrátky s penězi, která návštěvníky seznámí s historickým vývojem platidel – od předmincovních forem přes kovové mince až po vznik papírových bankovek – a připomene i loňské 100. výročí vzniku československé koruny. Chybět nemůže ani fenomén dnešní doby, kterým je jistě euro a eurozóna. Vše je prezentováno názorně s množstvím interaktivních prvků. Tím ale zábava nekončí. Malí návštěvníci si mohou například vyzkoušet hmatové prvky bankovek a rozeznat ty pravé od padělků. Připraveno bude také kolo štěstí nebo miniobchůdek se vším, co k tomu patří.                                                                                

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

30 let národní přírodní rezervace Králický Sněžník

obrázek6. 2.  – 26. 4. 2020

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Nová přírodovědná výstava připomíná 30 let trvání národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník, která byla vyhlášena v roce 1990. Vznikla za účelem ochrany přirozených lesních porostů a přirozeného bezlesí (tvořeného především společenstvy arktoalpínských trávníků, lavinových drah s vysokostébelnými nivami a alpínskou vegetací silikátových skal a drolin), vrchovištních rašelinišť, pramenišť a populací vzácných a ohrožených druhů rostlin. Příroda Králického Sněžníku bude návštěvníkům přiblížena na velkoformátových fotografiích Zuzany Růžičkové, zapůjčených z muzea v Malé Moravě, ale i dermoplastickými preparáty savců a ptáků a interaktivními prvky včetně pracovních listů pro žáky a studenty.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovištěm Olomoucko - Správou CHKO Jeseníky, a muzeem v Malé Moravě.

Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 2. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Herna plná přírody

obrázek31. 1. – prodlouženo do 6. 9. 2020

Muzeum Šumperk  (Muzejíčko)

Malí i velcí návštěvníci se dovědí, co žije a roste v lese, na louce, v okolí řek a rybníků a na skalách. Nejodvážnější mohou přeskákat po kamenech řeku nebo se prolézt po obří pavoučí síti a jejího tvůrce nakrmit nebo před ním zachránit jeho oběti. Zvídaví se mohou naučit počítat stáří stromů. Pro nejmenší jsou připraveny skládačky, puzzle, tiskátka a mnoho dalších zajímavostí ze světa rostlin a zvířat. V koutku mladých badatelů budou k dispozici mikroskop se speciální kamerou, informační materiály o dřevinách, rostlinách (bylinách) a hmyzu i ukázka zpracování přírodnin v přírodovědných sbírkách. Život v přírodě během čtyř ročních období přiblíží krátký film.

Vzhledem k současné situaci, v níž žáci přišli o část výuky, jsme právě pro ně v rámci herny připravili speciální doprovodný program. Ten má podobu různých hádanek rozvíjejících logické myšlení. Děti si procvičí aritmetiku, geometrii, ale i český jazyk. Také si ověří své všeobecné znalosti. Zábavu si jistě užijí s optickými klamy, které na ně v herně rovněž čekají a jež pro změnu prověří jejich zrakové schopnosti. Program je vhodný nejen pro malé návštěvníky, ale i pro jejich rodiče, kteří mohou spolu s dětmi vyzkoušet připravené hádanky a potrápit své mozkové buňky.

Výstava je vhodná pro předškoláky i pro žáky a studenty základních i středních škol. V případě zájmu se můžete objednat na adrese sarka.krellerova (@) muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

Pravdivost – Soucit – Snášenlivost v umění

obrázek22. 1. – 1. 3. 2020

Muzeum Zábřeh

Tato velice dojímavá a hluboká výstava zobrazuje na jedné straně krásu a hloubku osobní kultivace člověka žijícího podle principu pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a na straně druhé krutost násilného pronásledování lidí věnujících se kultivační praxi Falun Gong čínským komunistickým režimem. Ukazuje lidi, kteří se i přes hrubé potlačování osobních svobod a mučení nevzdali své víry v pravdivost, soucit a snášenlivost. Iniciátorem výtvarných děl představovaných na výstavě je čínský profesor výtvarného umění a uznávaný sochař Kunlun Zhang, který byl právě za praktikování Falun Gongu odsouzen čínským komunistickým režimem k nuceným pracím v převýchovném pracovním táboře. Tomuto umělci se díky mezinárodní pomoci v roce 2001 podařilo z převýchovného pracovního tábora dostat a v roce 2003 založil seskupení profesionálních umělců s podobným osudem – Falun Dafa Artists Center.

Vernisáž výstavy se uskuteční 22. 1. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

Kovalovi – výtvarná dílna pro děti s doprovodem

obrázek22. 1. 2020 v 15 hodin

Muzeum Šumperk

Také na rok 2020 jsme pro malé výtvarníky připravili cyklus S dětmi za uměním. V lednu na nejmenší návštěvníky čeká setkání s kresbami a fotografiemi Anežky a Miroslava Kovalových. Děti si se skřítky Barvínkem a Pastelkou prohlédnou výstavu a především budou samy tvořit. Kromě obrázku si společně vytvoříme také jednoduchý hudební nástroj a staneme se na chvíli muzikanty. Program, který je určen pro nejmenší návštěvníky s doprovodem, povedou historičky umění Kristina Lipenská a Lenka Müllerová. Počet míst na program je omezen. Nabízíme možnost rezervace na telefonním čísle 583 363 070. Doporučený věk: od 2 do 7 let.

Vstupné je 40 Kč za dítě, doprovod zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

Adventní tvoření šperků a ozdob

plakát k výstavě12. 12. 2019 od 9 do 16 hodin

Muzeum Zábřeh

Příležitost příjemně se naladit na blížící se vánoční svátky a ručně vytvořit dárek někomu blízkému přinese adventní tvoření drobných šperků a vánočních ozdob v prostorách zábřežského muzea jako doprovodný program k právě probíhající výstavě Šperkovnice muzea. Akci doporučujeme rodinám s dětmi, školkám a školám i dalším zájemcům. Školní skupiny se, prosím, objednávejte na: lenka.mullerova (@) muzeum-sumperk.cz.                                  

Vstupné: 40 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní tvoření

plakát výstavy10. 12. 2019 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

Opět po roce jsou tu zase Vánoce a s nimi již tradiční muzejní adventní tvoření. Pro malé i velké návštěvníky bude připraveno pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních dekorací a další aktivity. V rámci akce můžete navštívit výstavy Zmatené peníze, Kovalovi a Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové. Na výstavách budou přichystány mnohé interaktivní prvky, které zabaví i ty nejmenší.                                                                                      

Vstupné: 50 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní večer v muzeu - autorské čtení

plakát k výstavě6. 12. 2019 od 17:30 hodin

Muzeum Mohelnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční tradice a zvyky v Evropě

plakát výstavy6. 12. 2019 – prodlouženo do 16. 2. 2020

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Adventní čas letos může návštěvníkům Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích zpříjemnit nová výstava. Každá země má své specifické vánoční tradice a zvyky a s některými z nich Vás seznámíme. Dozvíte se například, jaké jsou tradiční pokrmy v okolních zemích, kdo je Krampus, kde byl poprvé ozdoben vánoční stromeček nebo proč nosí v Itálii dárky čarodějnice Befana. Zajímavostí je originální vánoční pozdrav od Santy Clause ze severního pólu. Pokud to bylo možné, vycházeli jsme z vyprávění konkrétních osob žijících v daných zemích, případně z jejich vzpomínek na Vánoce v rodné vlasti. Výstava je doplněna vánočními či novoročními přáními a recepty na tradiční cukroví a pokrmy. Pro děti jsou připraveny interaktivními prvky a komentované prohlídky s výtvarnou dílnou.                                                                            

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Nabídka komentované prohlídky a interaktivního programu k výstavě.

 

 

 

 

 

 

Vánoční ozdoby

plakát k výstavě5. 12. 2019 – 9. 2. 2020

Muzeum Mohelnice

Výstava Vánoční ozdoby představuje soukromou sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. K vidění jsou nejrůznější druhy historických vánočních ozdob vyráběných z rozmanitých materiálů, např. z vosku, vaty, papíru nebo skla (skleněné foukané a perličkové ozdoby). Sortiment vyráběných vánočních ozdob byl neobyčejně široký, ozdoby zahrnovaly několik okruhů. Byly to kupříkladu předměty denní potřeby, dětské hračky, zelenina, ovoce, zvířata, lesní plody, květiny, pohádkové bytosti, ale i výdobytky techniky, kola, saně, vozíky, auta a mnohé jiné.                                                                                                                  

Výstava se otevře 5. 12. 2019 v 9 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Nabídka programu k výstavě.

 

 

 

 

 

Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové

plakát výstavy26. 11. 2019 – prodlouženo do 23. 2. 2020

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Letos si návštěvníci šumperského muzea mohou ve vánočním čase prohlédnout výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od Ježíška – různé panenky, domečky pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Že Vánoce neznamenají honbu za nejdražším a právě módním dárkem, návštěvníkům současně připomíná například hadrová panenka Terezínka, s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo charitativní hračka Habešánek ze 30. let 20. století.        

Vernisáž výstavy se uskuteční 26. 11. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy

plakát k přednášce23. 11. 2019 v 15 hodin

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

V sobotu 23. listopadu uplyne 180 let od narození významného moravského pedagoga, redaktora, spisovatele a především zakladatele českého muzejnictví na Moravě prof. Jana Havelky, který se narodil v Lošticích. Při této příležitosti se bude 23. 11. v 15 hodin konat v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích přednáška PhDr. Františka Hýbla spojená se křtem jeho knihy, ve které zpracoval život a dílo prof. Jana Havelky.

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Od socialismu k demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci

plakát výstavy21. 11. 2019 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

V rámci doprovodného programu k muzejní výstavě Od socialismu k demokracii je připravena i přednáška, která se zaměří na dění ve městě Šumperku v období posledních dvou desetiletí existence totality. Úvodní část bude věnována zdejším událostem pražského jara a srpnové okupace v roce 1968, následovat bude stručná charakteristika života obyvatel v tzv. normalizačním období. Další část přednášky již představí vlastní průběh sametové revoluce v Šumperku. Během přednášky bude prezentován bohatý obrazový materiál ze sbírek muzea. Součástí programu bude rovněž i prohlídka zmíněné výstavy. Přednáší historičky Mgr. Pavlína Janíčková a Mgr. Michaela Kollerová.

Vstupné: 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Alena Kocábová – grafika a malba na hedvábí

plakát výstavy20. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Muzeum Zábřeh

V Minigalerii Muzea Zábřeh v domě Pod Podloubím bude od listopadu letošního roku k vidění výstava umělecké tvorby Aleny Kocábové. Prezentována bude především její grafická tvorba a malba na hedvábí. Obě výtvarná odvětví představují nosnou část osobité volné výtvarné práce autorky a doplňují její celoživotní pedagogickou činnost ve výtvarném oboru. Grafice se Alena Kocábová věnuje od doby svých studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kdy mimo jiné spolupracovala s básníkem O. F. Bablerem v oblasti bibliofilských tisků. Pro výstavu byl vybrán soubor grafických prací s vánoční tematikou, vytvořený technikou linorytu, který představuje významnou část autorčiny tvorby vznikající nepřetržitě od roku 1975. Jedná se o jednobarevné tisky, jež plní funkci nejen každoročních osobních přání v období vánočních svátků, ale zejména drobného originálního dárku – grafického listu, rozesílaného k rukám přátel. Grafickou tvorbu na výstavě doplňuje kolekce maleb na hedvábí. Této technice se Alena Kocábová aktivně věnuje od roku 2001. Fascinována jemností hedvábné tkaniny a možnostmi kreativních variací tohoto materiálu v kombinaci s malbou, podpořila svou zálibu absolvováním kurzu ve Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel v Praze. V Minigalerii bude ke zhlédnutí kolekce různobarevných šál a šátků.                          

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

Odhalení koláže Na Lavičce Václava Havla spojené s křtem sborníku

17. 11. 2019 v 17 hodin

Malý sál Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku

V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku

V den 30. výročí sametové revoluce se v Malém sále Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku uskuteční křest publikace nazvané V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku. Na jejím vydání se podílela Městská knihovna v Šumperku ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku.

17. 11. 2019 v 17 hodin, vstup zdarma

Sametová revoluce v Mohelnici

plakát výstavy15. 11. – 1. 12. 2019

Muzeum Mohelnice

Město Mohelnice připravuje u příležitosti oslav 30. výročí od listopadových událostí roku 1989 výstavu dobových fotografií a dokumentů v prostorách Muzea Mohelnice.

Partneři: Vlastivědné muzeum Šumperk, Skupina ČEZ.                                                             

Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 11. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Rozhlédni se kolem

plakát výstavy15. 11. 2019 – prodlouženo do 1. 3. 2020

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Autorkou výstavy je Růžena Sedlářová, která ke své tvorbě používá především akrylové barvy. Prostřednictvím obrazů se můžete „rozhlédnout“ po okolí Bruntálu nebo malebných Benátek.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Šperkovnice muzea

plakát výstavy13. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Muzeum Zábřeh

Náhrdelníky, brože, přívěsky, prsteny, náušnice či náramky – tyto i řadu dalších šperků představí v různých obměnách výstava s názvem Šperkovnice muzea. Návštěvníci se mohou těšit nejen na rozmanitý fond šperků a bižuterie z 18. až 20. století, ale také na významné archeologické nálezy pravěkých a novověkých ozdob z našeho regionu, dále šperkovnice i pravěké „poklady“ – tzv. depoty, v nichž byly klenoty záměrně uschovány do země.

Vernisáž výstavy se uskuteční 13. 11. 2019 v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Nabídka komentované prohlídky či interaktivního výukového programu spojeného s tvořivou dílnou. 

 

 

 

 

 

 

Od socialismu k demokracii

plakát výstavy12. 11. – 29. 1. 2020

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku velkou retrospektivní výstavu, která své návštěvníky provede obdobím posledních dvaceti let existence totalitního režimu s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. Výstava se ve svém úvodu vrací k událostem roku 1968 a zejména srpnové okupaci, která ukončila tolik nadějné reformní období. V další části výstavy se návštěvník ocitne ve světě normalizačního Šumperka, kde budou přiblíženy strasti i radosti každodenního života. Nahlédne do socialistické domácnosti, projde se dobovou ulicí, doprovázen typickými zástupci různých profesních či zájmových skupin, před jeho očima se také promění starý Šumperk v město s tehdy moderní sídlištní zástavbou. Závěrečná část se již podrobněji věnuje průběhu sametové revoluce v roce 1989 a změnám, které městu Šumperk i regionu přinesla. Sledované období je bohatě prezentováno množstvím exponátů z muzejních sbírek, zlomové okamžiky jsou také dokumentovány nejen s pomocí fotografií, ale i dochovanými audiovizuálními záznamy. Výstava vznikla za finanční podpory Olomouckého kraje. 

Nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku, a to i s případným doprovodným programem pro žáky a studenty. Máte-li o naši nabídku zájem, můžete se objednat prostřednictvím e-mailu michaela.kollerova (@) muzeum-sumperk.cz nebo na telefonním čísle 583 363 090 (cena výukového programu: 40 Kč jednotně, pedagogický doprovod zdarma).

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 11. 2019 v 17 hodin.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Nabídka komentovaných prohlídek pro školy. 

 

 

Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy

plakát výstavy9. 11. 2019 – prodlouženo do 16. 2. 2020

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Takto byla osobnost prof. Jana Havelky (23. 11. 1839 – 20. 10. 1886) charakterizována na konci 19. století. V letošním roce si připomínáme 180. výročí narození tohoto významného loštického rodáka. Pedagog, redaktor, národní buditel, historik, zeměpisec a národopisec a v neposlední řadě muzejník, to vše v jedné osobě byl prof. Jan Havelka. Narodil se do známé malířské rodiny, studoval na univerzitě ve Vídni a jako pedagog působil na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Byl jedním ze zakladatelů Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a současně stál u zrodu spolkového muzea – prvního českého muzea na Moravě. Výstava připomene život a dílo tohoto všestranného vlastence, který miloval český jazyk a rodnou Moravu.                          

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Nabídka komentovaných prohlídek.

 

 

 

 

 

 

Toulky zábřežskou historií

7. 11. 2019

Muzeum Zábřeh

V Muzeu Zábřeh proběhne 8. ročník dějepisné soutěže Toulky zábřežskou historií. Soutěž je určena pro žáky 8. ročníku základních škol a tercie nižšího gymnázia a koná se pod záštitou vedoucí odboru školství MÚ Zábřeh, RNDr. Blanky Sedlačíkové, Ph.D. Na Vaši návštěvu se těší autor soutěže Mgr. Jaroslav Vít (učitel na ZŠ Boženy Němcové v Zábřeze) a jeho tým.

Muzeum bude celý den pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Kovalovi

plakaát výstavy5. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Letošní 15. ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu představuje tvorbu spisovatele, dramatika, hudebníka a pedagoga Ilji Hurníka (1922–2013) a je hned v několika ohledech jubilejní. Vlastivědné muzeum v Šumperku již tradičně festivalové dění obohacuje výstavou některého z ilustrátorů. Soubor Hurníkových povídek Vrbová píšťalka, vydaný pro letošní ročník, ilustrovala Anežka Kovalová (*1949), která se svým manželem Miroslavem Kovalem (*1944) žije a tvoří v Sobotíně. Výstava prezentující kromě knižních ilustrací také volnou tvorbu manželů Kovalových se stává vítanou příležitostí připomenout letošní významná životní jubilea obou mimořádných osobností výtvarné scény Šumperska. Všímá si rovněž vazby Ilji Hurníka k Šumperku, jeho spolupráce se Šumperským dětským sborem Motýli a blízkého přátelství se sbormistrem Aloisem Motýlem (1929–2013), od jehož narození v září tohoto roku uplynulo devadesát let.

Zahájení výstavy 5. 11. 2019 v 17.00 hodin – z knihy Ilji Hurníka Vrbová píšťalka čtou studenti Gymnázia Šumperk – vstup volný.                  

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Nabídka muzejních programů k výstavě

Halloween a zámecká strašidla

Plakát Helloween26. 10. 2019 od 16.30 do 21.00 hod.

Lovecko-lesnické muzeum Úsov

Poslední říjnovou sobotu obsadí Úsov zámecká strašidla, aby stejně jako minulý rok oslavila Halloween. I letos čekají návštěvníky prohlídky podzemních prostor a mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé.

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Kovářová: Recycled Art – výtvarná dílna pro děti s doprovodem

Plakát k výstavě23. 10. 2019 od 9.30 do 11.00 hodin

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

V pořadí již druhé setkání z cyklu S dětmi za uměním bude věnováno tvorbě výtvarnice Věry Kovářové, jejíž veselé koláže v letošním podzimu zdobí Výstavní síň šumperského muzea. Děti se znovu setkají se skřítky Barvínkem a Pastelkou, především se však vypraví do světa barev a tvarů z obrazů Věry Kovářové a budou samy tvořit. Program, který je určen pro nejmenší návštěvníky s doprovodem, povedou historičky umění Kristina Lipenská a Lenka Müllerová. Doporučený věk dětí: od 2 do 7 let.                                                                                         

Vstupné je 40 Kč za dítě, doprovod (jeden dospělý) zdarma.          

Počet míst na program je omezen. Nabízíme možnost rezervace na telefonním čísle 583 363 070.

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den archeologie

Plakát archeologie18. 10. 2019 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku již čtvrtým rokem program pro rodiny s dětmi, školy, školky i další zájemce. Návštěvníci budou moci otestovat své znalosti a skrze skutečné archeologické nálezy a také některá pravěká řemesla lépe poznat kultury našich předků.

V prostorách Pavlínina dvora budou tradičně připravena stanoviště s možností vyzkoušet si základní výrobní postupy, které byly pro pravěké lidi denním chlebem. Chybět nebude ani ukázka archeologických nálezů z jednotlivých období naší historie. Návštěvníci tak budou moci na vlastní kůži okusit, jaký byl život v pravěku. Program oslav je vhodný pro všechny věkové kategorie. Školní skupiny se prosím objednávejte na adrese: barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

Zmatené peníze

Plakát výstavy17. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

V říjnu se v Muzejíčku otevře nová interaktivní výstava s názvem Zmatené peníze. Jak již sám název napovídá, jejím ústředním tématem jsou platidla a jejich podoby v různých historických obdobích. První část výstavy je věnována mincím, a to od těch nejstarších až po vznik papírových bankovek. Dalším tematickým okruhem je velmi zajímavá kolekce nouzových bankovek z období kolem první světové války, vydávaných zejména v Německu, ale také v Rakousko-Uhersku, Československu, Polsku nebo Rusku. Třetím námětem je fenomén dnešní doby, kterým je jistě euro, eurozóna a současné měny zemí Evropské unie. Poslední část výstavy se pak věnuje současným českým bankovkám s důrazem na jejich ochranné nebo hmatové prvky. A protože jsme v Muzejíčku, nemůže chybět ani koutek pro děti, který je tvořen obchůdkem se vším, co k tomu patří. Vše je doplněno interaktivními prvky a různými zajímavými aktivitami.

Výstava je svým širokým zaměřením vhodná pro školky, ale také pro žáky a studenty základních i středních škol.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

Recycled Art s Věrou Kovářovou – komentovaná prohlídka s výtvarnou dílnou pro dospělé a starší děti

Plakát k výstavě16. 10. 2019 od 17.00 do 18.30

Muzeum Šumperk (výstavní síň)

Při příležitosti velké autorské výstavy ve Výstavní síni šumperského muzea přijala Věra Kovářová naše pozvání, a my tak můžeme široké veřejnosti nabídnout komentovanou prohlídku spojenou s mimořádnou autorskou výtvarnou dílnou. Návštěvníky výstavou provedou společně kurátorka výstavy Kristina Lipenská a sama autorka Věra Kovářová, která se posléze ujme role lektorky, s níž si vychutnáme tvůrčí proces při tvorbě koláže. Program doporučujeme pro dospělé a děti od 12 let.                                                                             

Vstupné je 40 Kč jednotné.                                                                                                       

Počet míst na program je omezen. Nabízíme možnost rezervace na telefonním čísle 583 363 070.

 

 

 

 

 

 

Věra Kovářová: Recycled Art – výtvarná dílna pro děti s doprovodem

Plakát k výstavě9. 10. 2019 od 15.00 do 16.30 hodin

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

V pořadí již druhé setkání z cyklu S dětmi za uměním bude věnováno tvorbě výtvarnice Věry Kovářové, jejíž veselé koláže v letošním podzimu zdobí Výstavní síň šumperského muzea. Děti se znovu setkají se skřítky Barvínkem a Pastelkou, především se však vypraví do světa barev a tvarů z obrazů Věry Kovářové a budou samy tvořit. Program, který je určen pro nejmenší návštěvníky s doprovodem, povedou historičky umění Kristina Lipenská a Lenka Müllerová. Doporučený věk dětí: od 2 do 7 let.                                                                                         

Vstupné je 40 Kč za dítě, doprovod (jeden dospělý) zdarma.          

Počet míst na program je omezen. Nabízíme možnost rezervace na telefonním čísle 583 363 070.

 

 

 

 

 

 

Loutkohraní

2. 10. 2019 od 9 do 16 hodin

Muzeum Mohelnice

K výstavě Loutky a maňásci jsme připravili pro děti, žáky mateřských a základních škol i pro širokou veřejnost doprovodný program, který nás přenese do světa pohádek. Zábavnou formou si ukážeme, jak se vyrábějí loutky a co všechno k divadlu patří. Vyzkoušíme si, jak se loutky vodí, a zahrajeme si divadelní představení. Loutku nebo maňáska si děti samy vyrobí a odnesou domů.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

František Remeš – Obrazy v kontrastech

Plakaát výstavy Remeš2. 10. – 10. 11. 2019

Muzeum Zábřeh

František Remeš se narodil 2. 5. 1963 v Zábřehu. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor tvarování hraček a dekorativních předmětů. V roce 1986 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), kde studoval v ateliérech u profesorů Jiřího Ptáčka a Bedřicha Dlouhého. Po skončení studií působil jako odborný asistent na AVU, následně jako učitel odborných předmětů na VOŠ a SPŠ v Šumperku. V roce 2004 se vrátil do rodného města. Po svém návratu si vybral jako námět motiv řeky Moravské Sázavy, který je mu blízký, poté motiv oblohy nad nízkým horizontem Jeseníků a také portréty, možná trochu nostalgicky laděné. Tato témata se pokusil zobrazit různými způsoby, i při použití barevných deformací a v některých případech počítačových aplikací. Ve své tvorbě se věnuje klasickému způsobu malby. Vystavoval např. v Šumperku, Praze či Düsseldorfu (SRN) a teď se jeho prací může opět potěšit zábřežské publikum.

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 10. v 17 hodin. Na vernisáži vystoupí v kulturním programu ZUŠ Zábřeh.                                                                     

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

1. 10. 2019

Státní okresní archiv Šumperk

 

 

 

HEDVA / Poslední den

24. 9. 2019

Technické muzeum v Brně, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě

V úterý 24. září jsme pro veřejnost připravili prohlídku areálu textilky, která v současné době ukončuje provoz. Jedná se o jednoho z tradičních textilních výrobců v regionu, který uzavírá svou historii, a textilní výroba zde zmizí. Areál bude s největší pravděpodobností přeměněn k jiným účelům. Využijte možnost naposledy nahlédnout do továrny, kde jste Vy nebo Vaši prarodiče či rodiče strávili část svého života. Přivítáme také všechny zájemce o historii tohoto objektu. Závod v Šumperku byl založen v roce 1910 V. Vinciguerou a vídeňskými obchodníky. V roce 1932 se firma mění na Amfaldern & spol. V roce 1948 je podnik začleněn do n. p. Henap (později Hedva) Moravská Třebová. Po celou dobu své existence se věnoval zpracovávání hedvábných nití z přírodního a posléze i syntetického materiálu.

 

Přijďte zavzpomínat a podělit se s námi o své vlastní zážitky.

Historický úvod k objektu továrny přednese Mgr. Michaela Ryšková z Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Ostravě, a areálem továrny provedou zaměstnanci Hedvy. 

 

Objednávky na prohlídku přijímají:

Mária Kudelová (Vlastivědné muzeum v Šumperku)

tel. 736 760 600, e-mail: maja.kudelova (@) muzeum-sumperk.cz

 

Petra Mertová (Technické muzeum v Brně)

tel. 732 264 594, e-mail: mertova (@) technicalmuseum.cz

 

Prohlídka se uskuteční 24. září v 15 hodin při minimálním počtu 5 osob. V případě většího zájmu bude prohlídka realizována ve dvou časech.

Sraz u vrátnice Hedvy, Šumperk – ul. Zábřežská 52

Vstup zdarma

 

 

Bílá paní a strašidla

21. 9. 2019 od 17 do 21 hodin

Lovecko-lesnické muzeum Úsov

Prohlídky se strašidelnými obyvateli úsovského zámku, kteří malé i velké návštěvníky zavedou až na hradní ochoz a do věže v nejstarších dochovaných prostorách hradu, kde přebývá Bílá paní. Na nádvoří bude otevřen Strašidelný labyrint, Hádanky pánů z Vlašimi a interaktivní herna Putování středověkem.                                                                                                           

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.   

Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

 

 

 

 

 

 

 

Věra Kovářová: Recycled Art

Plakát k výstavě19. 9. – 27. 10. 2019

Muzeum Šumperk (výstavní síň)

Začátek podzimu bude ve Výstavní síni šumperského muzea patřit veselé hře barev a tvarů v kolážích Věry Kovářové. Rodačka z Přerova je od druhé poloviny sedmdesátých let nepřehlédnutelnou osobností šumperského kulturního dění. V současnosti je tato dáma zapálenou organizátorkou rejchartického Andělária, aktivně působí ve výboru Unie výtvarných umělců Olomoucka, vystavuje doma i v cizině. Ve své volné tvorbě doputovala od kresby a grafiky ke kolážím vytvářeným z vlastních litografií. Vybraný ústřední motiv koláže autorka s oblibou zmnožuje, vytváří nové kompozice, vazby a významy. Nepřehlédnutelnými se stávají důraz na ornament a oblíbený motiv ženské figury, které dokreslují charakteristický nádech ženskosti v autorčině výtvarném projevu. 19. září v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.          

Na vernisáži zahraje hudebník Tomáš Wurst a Petr Válek předvede performanci s využitím „recyklovaných“ hudebních nástrojů.    

Vernisáž výstavy se uskuteční 19. 9. v 17 hodin.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

Motýli šumperského depozitáře

Plakát k výstavě18. 9. – 17. 11. 2019

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Během podzimních měsíců bude v Hollarově galerii k vidění výstava motýlů z entomologických sbírek šumperského muzea. Návštěvník se může seznámit s mnoha zajímavými skupinami těchto nádherných a křehkých stvoření, která sama o sobě tvoří jednu z nejzajímavějších skupin života. Jejich proměna z larvy na krásného dospělce i jejich mimikry – barvy na křídlech – jsou pro ně více než symbolické. Výstava je určena pro základní i střední školy, stejně tak i pro jednotlivce. Pro školy bude připravena tvořivá dílna.            

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

TOP