Setkání kronikářů

 

4. 10. 2022 od 9:30 hodin

Rohle

V. ročník setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

 

obrázek 

obrázek

TOP