Představení knihy - Kapitoly z přírody a historie Šumperka

 

6. 10. 2022 v 17 hodin

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk (Velký sál)

 

Kapitoly z přírody a historie Šumperka

Šumperk obsáhlejší a komplexní historii nemá. Existuje o něm přitom už spousta literatury – už proto, že tu působilo mnoho historiků s různým stupněm vzdělání. Dokonce je celá řada knih, většinou obrazových, ale i tematicky zaměřených (například o sportu).

Kompletní historie Šumperka by muselo být obsáhlé dílo a sestavit by je musel kolektiv autorů. Tato kniha je jen ukázkou, co všechno lze z historie Šumperka vytěžit. Komplexní je v tom, že je v ní historie od počátku města, a také v tom, že nepomíjí přírodu.

Příroda a historie – proč? Pokud je v knize o nějakém městě jen jeho historie, něco velmi důležitého v ní chybí. Je to přírodní rámec. Ten ovlivňuje všechno, co dělá člověk, a zároveň je stále přetvářen člověkem. Směle můžeme říci, že každou vteřinu na člověka nějak působí okolní příroda.

Ani příroda není v knize popsána komplexně. Chybí živá příroda, zejména organismy z říší rostlinné a živočišné. Ty jsou i ve městě důležité, ale jeden člověk nezvládne zároveň přírodu neživou i živou. Tu zvládne kvalitně jen kolektiv.

Témata v knize jsou zřejmá z názvů kapitol: Geomorfologie, geologie a mineralogie – Klima – Vodstvo – Železniční doprava – Silniční doprava – Pošta a telekomunikace – Zemědělská škola – Zemědělství – Bělidlo – Pivovar – Dělnické domky – Konzumní ulička – Česká čtvrť – Sídliště z okupace – Vyhlídka a Hindenburghügel – Domovní znamení – Dlažba.

 

V příloze:

Německo-český seznam ulic existujících v roce 1945.

Klimatické tabulky Šumperka za léta 1865 až 2021.

Přetisk plánu Šumperka z roku 1930 ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku.

 

Kniha má 128 stran a její podstatnou součástí jsou staré i nové fotografie ze Šumperka, převážně dosud nepublikované. Černobílých snímků je 56 a barevných 50. Seznam literatury je u každé kapitoly. Literárních citací je celkem 179.

 

Zdeněk Gába

autor

 

obrázek

obrázek

TOP