Přednáška - Den architektury: Historie hotelu Grand

 

30. 9. 2022 v 18 hodin

Hotel Grand Šumperk

Společně objevíme historii místa, kde stojí rekonstruovaný hotel Grand. Představíme si původní zástavbu lokality a osobnosti, které se zasloužily o vybudování funkcionalistické dominanty tehdejšího Chiariho náměstí. Moderně působící nárožní palác se zářícím neonem byl multifunkčním objektem, který vedle hotelové a pohostinské části s reprezentativní kavárnou v patře skýtal prostory jedné z prodejen věhlasné olomoucké firmy ASO. Zajímavou přednáškou nás provede historička umění Kristina Lipenská z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Akci v rámci 12. ročníku celorepublikového festivalu Den architektury pořádá Šumperský okrašlovací spolek ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku.

Sraz účastníků u hotelu Grand. Povinná rezervace na program je zde: https://docs.google.com/forms/d/1uYAd0-Zc-dy7LZTZhnuHGaEmb4ucfZ50luVKIcCg-Wk/edit

Rezervaci můžete uskutečnit rovněž u pokladny Muzea Šumperk.

 

obrázek 

obrázek

TOP