Panství Kolštejn v gotice a renesanci

14. 9. – 13. 11. 2022

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Podzim v Hollarově galerii bude patřit dějinám panství Kolštejn od nejstarší písemné zmínky v roce 1313 do převzetí dominia Lichtenštejny po bitvě na Bílé hoře. Centrem panství byl hrad Kolštejn v Branné, důležité postavení mělo i nedaleké Staré Město. Výstava představí nejvýznamnější majitele panství, vývoj osídlení i hospodářství, náboženské poměry a dochované stavební památky. V centru pozornosti budou sochařské práce sakrálního umění, mezi které patří dřevořezba sv. Linharta z Vysokých Žibřidovic, Madona z Branné či manýristické dřevořezby proroků z kazatelny ve Vikanticích. Výstavu zapůjčením exponátů laskavě podpořily Arcibiskupství olomoucké a Státní okresní archiv v Šumperku.

Přednáška: 20. 10. v 17 hodin Panství Kolštejn 1313–1621

Přednášející: Josef Faltičko, vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma, Muzeum Šumperk 

Komentovaná prohlídka výstavy: 2. 11. v 16 hodin, 6. 11. v 15 hodin

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma, Muzeum Šumperk

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 14. 9. v 17 hodin.

 

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

obrázek

TOP