Přednáška: Příběhy a atmosféra Jeseníků předválečných

změna 17. 3. 2022 v 17.00 hodin

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Přednáška a současně komentovaná prohlídka výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník pojedná nejen o vzniku a koncepci této výstavy vytvořené Vlastivědným muzeem Jesenicka, ale rovněž o časech, kdy se při cestě na Červenohorské sedlo pásly krávy, dřevěné kapličky v hloubi lesů vítaly zástupy věřících a do tokání tetřevů se ozýval hřmot četných hamrů a pil. Přednáší Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník Vlastivědného muzea Jesenicka.

Vstupné: plné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Počet míst na doprovodné akce je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu: 583 363 070.

 

 

 obrázek

 

TOP