Zmizelý Hrubý Jeseník

4. 2. – 27. 3. 2022

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Fotografická výstava přibližuje podobu krajiny jesenického pohoří, jak vypadala v časech staré rakousko-uherské monarchie a dále v období první republiky. Prohlédnete si řadu mnohdy unikátních dobových snímků, pocházejících z muzejních i soukromých sbírek, které jsou doplněny o současné fotografie. Pomocí moderní techniky pak můžete porovnávat, nakolik se tato místa do dnešních dní změnila. Výstava rovněž představí geomorfologické členění oblasti Hrubého Jeseníku, přičemž každý celek symbolizuje jedno zvíře – Pradědskou hornatinu kamzík, Keprnickou hornatinu tetřívek obecný a Medvědskou hornatinu jeho dávný obyvatel medvěd hnědý. Výstava je zapůjčena z Vlastivědného muzea Jesenicka.                    

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

obrázek obrázek obrázek obrázek

obrázek

 

TOP