Obraz menšin v regionech pohraničí

 

5. 8. – 19. 9. 2021

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

V Hollarově galerii bude 5. srpna v 17 hodin vernisáží otevřena výstava Obraz menšin v regionech pohraničí, která představí rozmanitosti kultur lidí různých národností žijících ve 20. a 21. století ve vybraných regionech pohraničí včetně Šumperska. Ukáže specifické atributy kultur národnostních menšin, a to jak na fotografiích a v textech, tak především v řadě autentických předmětů, jež tyto lidi provázely. Putovní výstava je výstupem projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“, podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 8. v 17 hodin.

 

obrázek

TOP