Expozice loštických pohárů

obrázekOd 17. 6. 2020

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (Stálá expozice)

Nová expozice, jež vznikla pod záštitou Ministerstva kultury a s podporou města Loštic, představuje ucelenou formou fenomén výroby unikátního druhu keramiky se specifickými puchýřky, která byla vyráběna v průběhu vrcholného středověku a raného novověku pouze v Lošticích a jejich nejbližším okolí. Toto keramické zboží se však proslavilo po celé střední Evropě, loštické poháry známe z celé řady měst i šlechtických sídel daleko za hranicemi severní Moravy.

Expozice však příběh pozoruhodně silné tradice hrnčířství regionu vypráví již od pravěkých období v souvislosti s prokázaným využíváním tuhy z dolů u nedalekého Svinova při mísení keramického těsta. Hlavním tématem zůstávají unikátní poháry, nicméně expozice by také chtěla zdůraznit, že zdejší kvalitní keramická produkce pokračovala až do počátku 20. století. Tímto příběh loštických hrnčířů získává nadčasový rámec. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny i tematické interaktivní prvky.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku nebo komentované prohlídky s výtvarnou dílnou. V případě zájmu se, prosím, objednávejte předem na e-mailu nebo telefonu: Památník A. Kašpara, tel. 583 445 256, mobil 725 477 650, e-mail: pamatnik.lostice(zavinac)muzeum-sumperk.cz. Mgr. Pavlína Janíčková, tel. 583 363 090, e-mail: pavlina.janickova(zavinac)muzeum-sumperk.cz

Výukové programy pro děti a školy. 

 

 

Nářez

obrázek1. 4. - 31. 12. 2022

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Výstava představuje nevšední řezy různých dřevin a také zajímavé fotografie zachycující nevratné momenty v barevnosti a tvaru těchto dřevěných „koleček“. Cílem výstavy není jednoznačně definovat, jak která dřevina vypadá, naopak jsou zde záměrně prezentovány kusy barevně a tvarově ovlivněné houbami, rozdvojeními, zásahem člověka nebo dalšími faktory, které se na řezu projevily.

Autor výstavy Monty Václav Kappel se věnuje rizikovému kácení stromů a mnohdy podle svých vlastních slov žasl nad obrazem, který se mu na pařezu objevil. Proto se rozhodl ukázat tu krásu i dalším lidem. Barvy a tvary na čerstvém řezu stromů jsou pomíjivé, neboť vysycháním dřevěná kolečka popraskají a vyblednou. Tento proces může trvat i několik let, ovšem největší změny proběhnou v prvních týdnech po kácení. Aby bylo možné zachytit tyto nevratné obrazce alespoň na fotografiích, musí se jednat rychle. Kolečka, mnohdy náročně odřezávaná těsně nad zemí, je třeba obrousit ještě za mokra. To je technologicky poměrně složité, protože čerstvé dřevo brusný papír brzy zalepí. Přichystat k fotografování kolečko o průměru například 80 cm může být práce i na několik dní. Autor připravoval výstavu dva roky a soubor neustále rozšiřuje.

Vstupné: součást prohlídky nádvoří (vstupné 70 Kč a 40 Kč)

 

 

 

 

Václav Hollar - Krajina a města II.

obrázekod 17. 8. 2022

Muzeum Zábřeh (stálá expozice)

Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn), věhlasný rytec a kreslíř 17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů tohoto umělce, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha) a jež je dodnes řazena k nejrozsáhlejším souborům díla Václava Hollara v České republice.

V Hollarově grafické tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní a sepulkrální tematikou.

Ve výstavním prostoru Grafický kabinet Václava Hollara se snažíme představit všechny tematické okruhy umělcovy tvorby. V letošním roce se můžete těšit na výstavu Václav Hollar. Krajina a města II., která naváže na předchozí výstavní projekt a představí další Hollarovy veduty, pohledy do krajiny i detailní práce významných staveb. Jádro výstavy tvoří známý cyklus Pohledy na Tanger, k vidění budou i tisky ze série Římské ruiny či lepty vytvořené pro známý trojdílný knižní titul Monasticon Anglicanum. 

V rámci návštěvy Grafického kabinetu Václava Hollara jsou přístupny také expozice s vypovídajícími názvy Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea.

Vstupné do všech tří expozic: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Vernisáž výstavy Václav Hollar. Krajina a města II. proběhne v zábřežském muzeu ve středu 17. 8. 2022 v 17 hodin.

 

Barevný svět Markéty Bajgarové

obrázek28. 9. – 11. 12. 2022

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Amatérská výtvarnice Markéta Bajgarová z Českého Těšína, žijící v Šumperku, představí na podzim letošního roku v Galerii mladých své stylizované kresby, ve kterých velkou roli hrají barvy a přírodní motivy. V roce 2013 absolvovala kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou a od té doby se věnuje kreslení olejovými pastely. Touto výstavou se snaží upozornit na skutečnost, že kreslit může opravdu každý.

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika v Muzejíčku

obrázek15. 10. 2022 – 19. 3. 2023

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Na podzim se šumperské Muzejíčko promění v africkou buš s množstvím divokých zvířat. Nebudou chybět lvi, antilopy, vodušky, opičky nebo gepard. Při svém putování po Africe budou muset návštěvníci překonat různé nástrahy a překážky, aby se vyhnuli nebezpečným šelmám a ostrým zubům krokodýla nilského. Základem výstavy bude sbírka dermoplastických preparátů zapůjčená od paní Jany Zemanové, doplněná exponáty z Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov. A jak již je v Muzejíčku zvykem, nebudou chybět tematicky zaměřené aktivity pro děti i pro jejich dospělý doprovod.

Výstava je vhodná pro předškoláky a žáky základních škol. V případě zájmu se můžete objednat na adrese vstupenky(zavinac)muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma

Muzejíčko bude z důvodu naplnění kapacity uzavřeno: 14. 12. od 9:00 do 11:00, 16. 12. od 9:00 do 10:00, 20. 12. od 10:00 do 11:00. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař

obrázek10. 11. 2022 – 19. 2. 2023

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Regionálně zaměřená výstava přiblíží vývoj poskytování zdravotní péče v časovém rozmezí od 19. století až téměř po současnost. Soustředí se především na tři větší tematické celky. Největší z nich bude věnován historii a stavebním proměnám nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Libina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších vybraných zdravotnických zařízení včetně vývoje záchranné služby. Další část výstavy umožní návštěvníkům nahlédnout do světa starých lékáren. Třetí velké téma představuje lázeňská péče, která má v regionu svou dlouhodobou tradici. Textové panely budou doprovázeny nejen bohatým obrazovým materiálem, ale také zajímavými trojrozměrnými exponáty. Regionálně pojatý obsah výstavy vhodně doplní i mnohé všeobecné zajímavosti ze světa zdraví.

Výstava je svým zaměřením vhodná i pro základní a střední školy. Lze se objednat na komentovanou prohlídku s doprovodným programem, v případě zájmu i s tvořivou dílnou. Objednávejte se předem na e-mailové adrese michaela.kollerova(zavinac)muzeum-sumperk.cz, popř. na tel. č. 583 363 093 nebo mob. č. 736 760 600.

Komentovaná prohlídka pro veřejnost: středa 23. 11. 2022 v 16.00

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 11. 2022 v 17 hodin.

 

 

Co šeptají andělé

obrázek12. 11. 2022 – 29. 1. 2023

Muzeum Zábřeh

Andělé coby prostředníci mezi Bohem (božstvy) a lidmi člověka provázejí od nepaměti.  V křesťanské tradici svou roli sehrávají nejen ve vánočním příběhu, bible o nich vypráví prakticky už od stvoření světa. Navzdory sekularizaci a kulturním změnám ve 20. století zůstává téma anděla pro mnoho lidí i umělců až do současnosti aktuální, zrcadlící spirituální rozměr člověka. Výstava představuje sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které motiv anděla spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů není opomenut ani regionální projekt Andělárium a živoucí mikulášsko-andělské tradice.

Pro školní kolektivy k výstavě nabízíme edukační programy s výtvarnou dílnou vhodné pro všechny věkové kategorie (MŠ, ZŠ, SŠ). Programy prosím objednávejte předem na e-mailu zabreh(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo telefonu 603 174 514.

Cena programu je 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

Blues Alive

obrázekod 17. 11. 2022

Muzeum Šumperk

V předsálí Rytířského sálu (bývalé informační centrum) byla otevřena dlouhodobá výstava mapující historii i současnost světově významného bluesového festivalu. Vedle fotografií umělců, kteří vystupovali na Blues Alive, jsou k vidění i vzácné kytary s podpisy umělců a také různá ocenění, kterých festival získal za dobu své existence nespočet. Součástí expozice jsou i tiskové materiály a další předměty, které pořadatelé festivalu v průběhu let vydali. Miniexpozice zahrnuje i videoprojekci a do budoucna se počítá s doplňováním jak fotografií, tak hudebních nástrojů.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Betlémy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku

obrázek23. 11. 2022 – 22. 1. 2023

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Letošní vánoční výstava v Památníku Adolfa Kašpara představí betlémy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček. Obdivovat budete moci betlémy vyrobené z rozmanitých materiálů autory, kteří pocházejí z našeho regionu a také v něm tvoří. Vaši pozornost jistě upoutají vyřezávané figurky ze dřeva od Jaroslava Beneše z Loštic nebo Lubomíra Ledra z Libiny. Papír, modelovací hmotu a různé přírodní materiály použila na výrobu skříňkového betlému Marie Červinková z Loštic. Vystaveny budou také půvabné pletené jesličky, které společně vytvořily Marie Macková, Josefa Psotová a Jana Tunysová a které obsahují celkem 24 postaviček a zvířat. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční dřevěný betlém králického typu, jehož autorem je František Cygrýd z Bludova.

Přijďte si k nám užít vánoční atmosféru, budeme se těšit na Vaši návštěvu.

K výstavě bude připravena výtvarná dílna pro předškolní děti i žáky mateřských a základních škol. V případě zájmu se prosím předem objednávejte na e-mailu pamatnik.lostice(zavinac)muzeum-sumperk.cz, případně na tel. čísle 583 445 256 nebo 725 477 650.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

Za zimních večerů v chalupách

obrázek26. 11. 2022 – 5. 3. 2023

Muzeum Mohelnice

V zimních měsících na návštěvníky mohelnického muzea čeká interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, která bude pojednávat o domácí výrobě na venkově v minulosti. Na výstavě Za zimních večerů v chalupách se návštěvníci dozvědí, ale také si prakticky vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy neznali televizi ani počítače. Zjistí také, jaké zvyky a tradice se dodržovaly v povánočním období až do masopustu. Vyzkoušet si budou moci i masopustní masky, draní peří, obšívání knoflíku, šití polštářku, výrobu šindelů, na modelu tkalcovského stavu výrobu plátna i jednoduché tkaní na rámech.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

Pro školní kolektivy k výstavě nabízíme edukační programy.

 

 

 

 

 

 

Vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách Břetislava Vávry

obrázek3. 12. 2022 – 26. 2. 2023

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Vánoční atmosférou prostoupená výstava představí dílo řezbáře samouka Břetislava Vávry z Klopiny. Autor vyřezává příběhy poskládané do velkých scén. V centru pozornosti bude betlém, kde je událost narození Ježíška vsazena do moravské vesničky zaplněné postavičkami při práci, hře či odpočinku. Další Vávrova práce je pokračováním biblického příběhu Krista. Jedná se o originálně pojatou křížovou cestu, která znázorňuje Ježíšovo umučení a smrt. Pro poslední z vyřezávaných scén představených na výstavě autor našel inspiraci v našich dějinách. Zachycuje vojenskou husitskou vozovou hradbu s množstvím postav vojáků a koní.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

Dne 20. 12. od 10:00 do 11:00 bude výstava uzavřena z důvodů naplnění kapacity. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

Společenství výtvarníků NASLISE Rovensko – Barevné proměny

obrázek7. 12. 2022 – 15. 1. 2023

Muzeum Zábřeh

Výtvarná skupina NASLISE vznikla na podzim roku 2013 při jednom z mnoha setkání kamarádů výtvarníků šumperského regionu v příjemném prostředí Kabinetu grafiky – Galerie Kafe v Rovensku. Její název „Společenství výtvarníků NASLISE Rovensko“ vyjadřuje jednak galerijní místo, kde se členové skupiny scházejí a kde mají stálou expozici svých obrázků a fotografií, jednak to, že se „našli“ lidé žijící v šumperském a zábřežském regionu se společnou zálibou ve výtvarném vyjadřování, i když každý maluje jinak a jinou technikou. Skupina je volným společenstvím výtvarníků, původně byla tříčlenná, dnes má sedm členů – šest malířů a jednoho fotografa. Vystavená umělecká díla, která jsou svým pojetím blízká impresionismu, spojuje nejen inspirace podhůřím Jeseníků, ale také typické barevné tóny, které dokáží prozářit nejeden pošmourný zimní den radostí a optimismem.

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 7. 12. 2022 v 17 hodin.

 

 

 

 

 

MÍLA PROKŮPKOVÁ. Kaligrafie & kresby & ilustrace.

obrázek8. 12. 2022 – 19. 2. 2023

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Autorská výstava Míly Prokůpkové, šumperské rodačky a absolventky ateliéru grafiky Dalibora Chatrného a Antonína Odehnala na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně, nabídne náhled do světa kaligrafie a kresby, kterým se dlouhá léta věnuje.

Umění kaligrafie autorka využívá ve své volné tvorbě i při vytváření originálních blahopřání či jiných důležitých oznámení, pozvánek a rodokmenů na zakázku. Věnuje se též ilustraci knih a restaurátorství a spolupracuje s filmovými i televizními tvůrci na tvorbě rekvizit a faksimilií listin při natáčení historických filmů.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 8. 12. 2022 v 17 hodin.

 

 

 

 

 

 

Adventní tvoření

obrázek9. 12. 2022 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

Těšíte se na Vánoce? Pak určitě nezapomeňte 9. prosince navštívit šumperské muzeum. Pro malé i velké návštěvníky jsme připravili pečení a zdobení perníčků, výrobu vánočních dekorací i jiné aktivity. První vánoční stromeček si tak budete moci nazdobit již u nás. V rámci akce Vám také budou zpřístupněny výstavy Vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách Břetislava Vávry a Afrika v Muzejíčku.

Skupiny prosím objednávejte na adrese edita.vrbova(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo tel. 736 760 602.

Vstupné: jednotné 50 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční adventní večer v muzeu

obrázek9. 12. 2022 v 17:30 hodin

Muzeum Mohelnice

Hosty profesora Milana Valenty budou Miroslav Demel, Ruda Beran, Michal Růžička, Pavel Kašpar, Pavel Svoboda a Ivo Šmoldas.

Kapacita sálu je omezena. Vstupenky jsou k dispozici pouze v předprodeji v Muzeu v Mohelnici nebo na tel. čísle 583 430 693 nebo na emailové adrese mohelnice(zavinac)muzeum-sumperk.cz .

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 6. 12. 2022. Nevyzvednuté vstupenky budou dány opět do prodeje.

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Raziel. Andělé světla

obrázek15. 12. 2022 – 5. 3. 2023

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Posledním výstavním projektem v Galerii mladých v roce 2022 bude autorská výstava s názvem Andělé světla, kterou vytvořil začínající malíř a výtvarný samouk Dominik Hrdlička. Andělské představy poprvé výtvarně ztvárnil perokresbou na papír již v devíti letech v rodné Oravě na Slovensku, čímž si začal vytvářet pozitivní vztah k umění. Od roku 2020 je jeho oblíbenou technikou kombinace akrylu, peří, kůry a neonové barvy. Téhož roku začal také používat „andělské“ umělecké jméno Dominik Raziel, se kterým se vnitřně nejvíce ztotožňuje. V této výstavě se autor snaží přenést na plátno moderní formou své duchovní vize a duševní rozpoložení.

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Předvánoční tvoření

obrázek17. 12. 2022 od 10 do 12 hodin

Muzeum Zábřeh

Výstavu Co šeptají andělé doprovodí výtvarná dílnička. Technikou provázkování si malí výtvarníci vyrobí dekorativní andílky, které si budou moci odnést domů jako ozdobu na vánoční stromeček.

Vhodné pro děti od 6 let.

Z důvodu omezené kapacity muzea nutná registrace předem na e-mailu zabreh(zavinac)muzeum-sumperk.cz (registrace poběží do 12. 12. 2022).

Vstupné: výtvarníci 50 Kč, jejich doprovod 40 Kč (cena vstupného na výstavu Co šeptají andělé).

 

 

 

 

 

 

Zdenek Kubíček. Mandala – zrcadlo duše

22. 1. – 10. 3. 2023

Muzeum Zábřeh

Amatérský výtvarník Zdenek Kubíček z Olomouce představí kresby mandal. Mandaly jsou magické kruhové obrazce, které v indické náboženské tradici symbolizují vesmír a využívají se při meditaci. Do západní kultury se dostaly prostřednictvím psychoanalýzy C. G. Junga a své využití našly zejména v arteterapii. Kreslení mandal je určeno těm, kteří chtějí lépe poznat a pochopit sami sebe, vyjádřit to, co je verbálním způsobem těžko formulovatelné a mnohdy i mimo dosah vědomého uchopení. Každý z nás má schopnost vyjádřit se malováním, výtvarné schopnosti ani vzdělání nejsou pro tuto tvorbu podstatné. Autor je civilním povoláním klinický psycholog a psychoterapeut a tato forma tvořivosti mu pomáhá směřovat k vnitřní harmonii, představuje pro něj způsob sebevyjádření, relaxace, sebereflexe a psychohygieny. Přijďte se seznámit s posláním a symbolikou mandal i jednotlivých barev a postupem práce při jejich tvoření.

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma

TOP