Den architektury: Komentované prohlídky hotelu Grand

 

1. 10. 2022 v 9.00, 10.30 a 12.00 hodin

Hotel Grand Šumperk

Historii objektu, který o Vánocích 1931 ohromil Šumperany souladem s požadavky moderního životního stylu, přiblíží Kristina Lipenská z Vlastivědného muzea v Šumperku. Nově opravenými prostory nás provede autorka interiérů, přední česká designérka Lucie Koldová, která v roce 2010 začala úspěšnou kariéru ve Francii významnými skleněnými kusy, tzv. vdolečky a balóny. Od té doby se drží práce se sklem a těší se z experimentování s různými světelnými zdroji a různými technikami foukání skla.

Akci v rámci 12. ročníku celorepublikového festivalu Den architektury pořádá Šumperský okrašlovací spolek ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku.

Sraz účastníků u hotelu Grand v 9.00, 10.30 a 12.00 h. Povinná rezervace na program je zde: https://docs.google.com/forms/d/1hHJuQisxkgnx9Or2mJKPXV8tOGI642Sa4u0LJFYakEI/edit

Rezervaci můžete uskutečnit rovněž u pokladny Muzea Šumperk.

 

obrázek 

obrázek

TOP