Stálá expozice Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Virtuální prohlídka expozice.

 

Expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov

Muzeum vzniklo jako soukromé zařízení Johanna II. z Lichtenštejna. Podnět ke zřízení muzea dal r. 1898 vrchní lesní rada Julius Wiehl (1847-1917), přední český odborník na problematiku lesnictví. Expoziční sbírka muzea vznikla koncem 19. století rozšířením původní přírodovědné kolekce lesnické školy o ukázky lesnického pěstitelství a lovu. Muzeum dnes představuje přehlídku vyspělé lesnické práce a ukázky lovné fauny a škůdců lichtenštejnských domén v českých zemích, v Rakousku a jinde. Muzeum zahrnuje jedinečnou sbírku ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců a hmyzu, sbírku abnormalit u ptáků a savců, malou osteologickou sbírku, kolekci hnízd a vajec ptáků.

 

Historická expozice

Úvod prohlídky je věnován historii hradu Úsov, který patří k nejstarším na Moravě a byl vystavěn ve velice zajímavém stylu francouzského kastelu. Původní podoba hradu je znázorněna na modelu v první místnosti expozice. V další části jsou umístěny exponáty připomínající vrcholný středověk. Ve vitrínách jsou vystaveny nálezy z hradů v našem regionu. Jedná se zejména o zámky, stavební kování, nástroje, ale také koňské podkovy nebo ostruhy. Velmi atraktivní jsou středověké zbraně, jako například meč ze 13. století, hákovnice, unikátní palná zbraň z 15. století nebo diamantový palcát. Historická část prohlídky končí u černé kuchyně, která byla objevena při rozsáhlé rekonstrukci objektu v 80. letech 20. století, byla opravena a vybavena tak, aby co nejlépe demonstrovala černou hradní kuchyni.

 

Expozice loveckých trofejí africké zvěře

Samostatnou část muzea tvoří unikátní kolekce loveckých trofejí africké fauny, evropské lovné zvěře, kozorožců a dalších kopytníků. Většinu trofejí exotických zvířat získal na svých loveckých výpravách do Keni, Tanganiky, Ugandy a Somálska zejména princ Jindřich (Heinrich) Lichtenštejn, který testamentem z r. 1911 odkázal svou sbírku trofejí zámku Úsov. Stáří afrických exponátů je mnohdy více než 100 let. Na preparaci exponátů se podíleli tehdejší přední vídeňští preparátoři. K nejatraktivnějším exponátům patří totální preparát lva pustinného, dále i několik lvích kůží, obrovské sloní kly o váze 60 kg, nosorožčí rohy, preparované hlavy zeber a žiraf, trofeje antilop a mnoho dalších předmětů.

 

Expozice domácí fauny a lesnictví

Expozice domácí fauny a lesnictví je umístěna ve druhém patře barokního Martinelliho paláce. Expozice zahrnuje totální preparáty velkých a malých druhů domácí fauny - ptáky a savce, ryby, obojživelníky a plazy. Samostatný celek tvoří kolekce hmyzu v krabicích. K nejatraktivnějším exponátům patří lovecké zbraně, včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Expozici doplňují ukázky lidské práce související s lesnictvím, např. modely znázorňující kácení dřeva včetně ukládání do plnometrů, modely nářadí používaného při zpracování dřeva, modely posedů. Unikátní je také sada značkovacích seker z lichtenštejnských revírů a tzv. knihovna dřevin, kolekce dřevěných krabiček ve tvaru knih s plody a listy různých druhů dřevin. V expozici je zhruba 1200 exponátů. Instalace je provedena převážně do dřevěných vitrín z počátku 20. století, které dnes tvoří již také téměř muzejní exponáty. Působivé jsou původní skleněné výplně historických vitrín, neboť toto sklo má se svými nerovnostmi a kazy úplně jiný charakter než „dokonalé“ sklo dnešní výroby. Hodnota této expozice tedy spočívá zejména v její celistvosti a autentičnosti, neboť její podoba se zachovala téměř nezměněná více než 100 let. V roce 2016 byla provedena reinstalace celého 2. patra zámku s tím, že návrh nového řešení expozice vycházel z myšlenky obnovy muzejního charakteru instalace, zatraktivněné současnými interaktivními prostředky. Nově je řešena podoba grafických prvků, popisek a posterů. Zásadní změnu přináší změna provozu ze skupinového na individuální typ prohlídky. Expozice je nově nasvícena umělým muzejním osvětlením. Stávající statické exponáty jsou doplněny o audiovizuální a interaktivní prvky, včetně velkoplošného promítání filmu.

 

Magda Zmrhalová - 120 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově (PDF) - Článek uveřejňujeme s laskavým svolením redakce časopisu Svět myslivosti (Svět myslivosti 4/2018, str. 28–31). (22. 5. 2018)

 

Cena Rudolfa Eitelbergera 2017 byla udělena architektům Rusina Frei za úpravu expozice Lovecko-lesnického muzea na zamku Úsov (20. 10. 2017)

 

Zámek Úsov v Toulavé kameře na ČT1 (17. 9. 2017)

 

V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně představena nová expozice

 

Expozice domácí fauny a lesnictví na zámku v Úsově oceněna prestižní Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
V nabité konkurenci obdrželo Vlastivědné muzeum v Šumperku Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot za rok 2017. Získalo ji za reinstalaci expozice domácí fauny a lesnictví v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku v Úsově.
 
Oceněná expozice čítá dohromady na 1 200 exponátů. Unikátnost historické lichtenštejnské expozice, založené již na přelomu 19. a 20. století, zůstala zachována, přitom ji teď vhodně doplňuje řada moderních prvků. V interaktivní podobě jsou vystaveny preparáty velkých i malých druhů domácí fauny, kolekce hmyzu i velmi atraktivní sbírka loveckých zbraní včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Výstavní prostory se dočkaly renovace po téměř 30 letech. Investiční akce si vyžádala náklady v celkové výši čtyř milionů korun a byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje.
 
Cenu předal ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku PhDr. Marii Gronychové náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný za oblast sportu, kultury a památkové péče Mgr. František Jura na slavnostním večeru 12. dubna 2018 v Městském divadle v Prostějově.
 

 Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

 

Stálá expozice na zámku ÚsovStálá expozice na zámku Úsov

Stálá expozice na zámku ÚsovStálá expozice na zámku Úsov

Stálá expozice na zámku ÚsovStálá expozice na zámku Úsov

Stálá expozice na zámku ÚsovStálá expozice na zámku Úsov

Stálá expozice na zámku Úsov

Stálá expozice na zámku Úsov

 

TOP