Kolébka lesnického školství na Moravě

 

V roce 2006 byl vlastníkem úsovského zámku, Městem Úsovem, opraven a rekonstruován jeden z objektů nacházející se v areálu zámku Úsov, označovaný tradičním názvem Stará škola. Jde o budovu, v níž od roku 1852 působila po dobu patnácti let jedna z nejstarších škol středního typu na Moravě, lesnická škola, která byla posléze přestěhována do prostor hradu Sovince a poté do nově vystavěné budovy v Hranicích na Moravě. Nepřetržité trvání této školy, dnes s označením Střední lesnická škola v Hranicích, je důkazem neobyčejné tradice celého lesnického vzdělávání na Moravě.

 

Stará škola na zámku Úsov

 

Autentické interiéry Staré školy dnes hostí novou stálou expozici s názvem „Úsov – kolébka lesnického školství“, otevřenou od 24. dubna 2007. Návštěvníkům se naskýtá pohled do učebny školy z doby jejích počátků v prvních letech vlády císaře Franze Josefa I.,  staré výukové modely a učební pomůcky připomínají školu na hradě Sovinci i v prvních desetiletích v Hranicích. Unikátem jsou ručně přepisované učebnice z meziválečného období. Řada vystavovaných  exponátů z kabinetů Střední lesnické školy v Hranicích a Středního odborného učiliště strojírenského a lesnického ve Šternberku přibližuje teoretické a praktické studium adeptů lesnického povolání od druhé poloviny 20. století po dnešek. Kresby, dokumenty a fotografie na panelech provázejí návštěvníka více než stopadesátiletou historií lesnického vzdělávání na Moravě.

 Expozice školství na zámku ÚsovExpozice školství na zámku ÚsovExpozice školství na zámku Úsov

Nová expozice, blízká svým obsahem sbírkám oblíbeného Lovecko-lesnického muzea, obohacuje nabídku úsovského zámku a návštěvníkům přináší nové poznatky a zajímavosti ze studia lesnických oborů v minulosti i přítomnosti.

 

TOP