EXPOZICE LOŠTICKÝCH POHÁRŮ

Hrnčířství na Lošticku v proměnách času

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Autoři scénáře: Mgr. Jakub Halama, Ph.D., a Mgr. Pavlína Janíčková (VM Šumperk)

Architektonický návrh: Ing. arch. Ivo Skoumal

 

Nová expozice, jež vznikla pod záštitou Ministerstva kultury a s podporou města Loštic, představuje ucelenou formou fenomén výroby unikátního druhu keramiky se specifickými puchýřky, která byla vyráběna v průběhu vrcholného středověku a raného novověku pouze v Lošticích a jejich nejbližším okolí. Toto keramické zboží se však proslavilo po celé střední Evropě, loštické poháry známe z celé řady měst i šlechtických sídel daleko za hranicemi severní Moravy.

Expozice však příběh pozoruhodně silné tradice hrnčířství regionu vypráví již od pravěkých období, a to v souvislosti s prokázaným využíváním tuhy z dolů u nedalekého Svinova při mísení keramického těsta. Hlavním tématem zůstávají unikátní poháry, nicméně expozice by také chtěla zdůraznit, že zdejší kvalitní keramická produkce pokračovala až do počátku 20. století. Tímto příběh loštických hrnčířů získává nadčasový rámec. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny i tematické interaktivní prvky.

Expozice bude otevřena slavnostní vernisáží ve středu 17. 6. 2020 v 17 hodin.

 

obrázekobrázek

obrázekobrázek

obrázekobrázek

obrázek

TOP