Pro děti a školy

plakát výstavy

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

v mohelnickém muzeu byla 26. listopadu otevřena výstava s názvem Za zimních večerů v chalupách, na kterou bychom Vás rádi pozvali. Výstava přibližuje, jak se v minulosti žilo na venkově a jakým činnostem se lidé věnovali v zimním období, kdy na delší čas ustaly zemědělské práce. Interaktivní formou představuje nejen domácí výrobu, ale i zvyky a obyčeje, které se vážou k zimnímu období. 

Malí i velcí návštěvníci si mohou vyzkoušet tkaní na skutečném, ale zmenšeném tkalcovském stavu, jednoduché tkaní na rámech, šití polštářku nebo jednoduchého srdíčka pro radost. Dále si zkusí například i to, jak se obšívaly nitěné knoflíky. To bývala na přelomu 19. a 20. století práce určená především dětem. Zajímavá je jistě i ukázka výroby šindelů. V další části výstavy si návštěvníci mohou vyzkoušet kostýmy z adventních mikulášských obchůzek nebo z masopustních obyčejů.

Výše popsané aktivity jsou součástí výstavy. Kromě toho nabízíme možnost objednat komentovanou prohlídku s dílnou, kde si děti mohou vyzkoušet tkaní na rámech a odnést si s sebou kousek vlastnoručně vyrobené tkaniny. Pro starší děti (2. stupeň a střední školy) nabízíme i tvoření ozdobného knoflíku technikou obšívání.

Vstupné na komentovanou prohlídku s dílnou: jednotné 50 Kč.

Vstupné na výstavu bez doprovodného programu: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma.

Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Výstavu Za zimních večerů v chalupách je možné navštívit až do 5. března 2023.

Objednávat se můžete na adrese mohelnice(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo na telefonu 583 430 693.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám i dětem bude v muzeu líbit.

 

plakát výstavy

Jak vzniká látka na šaty?

Pozvánka na interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou.

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vám dovoluje nabídnout interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou věnovanou textilní výrobě.

Program se věnuje výrobě tkanin od pěstování lnu, jeho zpracování a spřádání až po tkaní látek na stavech. Součástí programu bude poznávání surovin a rostlin používaných k výrobě tkanin, dále ukázka spřádání – děti si mohou vyzkoušet práci na malém dětském kolovrátku – i tkaní na malém funkčním tkacím stavu. Na tkacích rámech nebo kartonech si pak v dílně děti vytvoří funkční kousek tkaniny – podložku nebo prostírání. Získají tak základní praktickou znalost o způsobu výroby tkanin i povědomí o historii dříve důležitého odvětví výroby v našem regionu.

Program je vhodný pro školní i předškolní kolektivy.

 

Vstupné na interaktivní prohlídku s dílnou: 50 Kč

Objednávat se můžete na adrese: maja.kudelova(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo na tel. č.583 363 090.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se dětem bude v muzeu líbit.

 

plakát na dílny

Základy ikonografie aneb Hrdinové v sakrálním umění

Výtvarný workshop pro školy k části stálé expozice Muzea Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vám dovoluje nabídnout edukační program pro školy k části stálé expozice věnovaný základům křesťanské ikonografie ve výtvarném umění.

Jistě víte, že umění je protkáno světci a příběhy z jejich legendárních životů. V současné době je však pro řadu z nás čím dál těžší rozpoznat na obrazech či sochách konkrétní osobu a porozumět vyobrazeným atributům, symbolům. Ve stálé expozici šumperského muzea je k vidění celá řada takových postav, především v nově instalované sochařské kolekci apoštolů a evangelistů. Podle čeho lze rozlišit Ondřeje od Petra? Jak je nejčastěji vyobrazovali staří mistři? Během workshopu si odpovíme na tyto i mnohé další otázky a objevíme příběhy, které se stanou inspirací pro naše společné výtvarné tvoření.

Program je vhodný pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Připraven je v různých modifikacích dle věkové kategorie účastníků.

 

Délka programu: 45–60 minut (dle domluvy)

Cena: 50 Kč / student

Rezervace: lenka.mullerova(zavinac)muzeum-sumperk.cz / 583 363 094

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

plakát

Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času.

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,

dovolujeme si Vás i Vaše žáky pozvat do Památníku Adolfa Kašpara na prohlídku nové Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času.

K nové dlouhodobé výstavě jsme připravili pro děti, žáky mateřských a základních škol doprovodný program, ve kterém objevíme „tajemství“ středověkých loštických hrnčířů, přiblížíme si technologii výroby unikátních pohárů s puchýřky, a to „od A do Z“, tedy od těžby hlíny přes zpracování keramického těsta, jeho vytáčení na hrnčířském kruhu, vypálení v peci až po vystavení v prodejní polici místního hrnčíře. Společně s archeologem si prohlédneme i nejstarší pravěké keramické nálezy a zjistíme, že i nepodařený výrobek je užitečný. Dozvíme se také, že hrnčíři měli svůj cech a že místní hrnčířská tradice pokračovala až do 20. století.

 

Nabízíme:

komentované prohlídky – vstupné jednotné  30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

komentované prohlídky s výtvarnou dílnou – vstupné jednotné 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu je cca 1,5 hodiny.

 

V případě zájmu se, prosím, objednávejte předem na e-mailu nebo telefonu: Památník A. Kašpara, tel. 583 445 256, mobil 725 477 650,

e-mail:pamatnik.lostice(zavinac)muzeum-sumperk.cz, Mgr. Pavlína Janíčková, tel. 583 363 090, e-mail: pavlina.janickova(zavinac)muzeum-sumperk.cz.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.


 

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd. Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkovým kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese muzea vmsumperk(zavinac)muzeum-sumperk.cz

 

Vstupné na přednášku je 50 Kč.

Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek   (PDF)

 

TOP