Technika
Umělecká historie
Otto Švestka - Pavlínin dvůr
Vzorky semen, plodů a listů
Technika
Vlasta Ambrožová - Pivovar v Lošticích
Kurt Hallegger - Zátoka s loďkou
Mandelík východní
Ledňáček černohlavý
Vlha červenovousá
Dvojzoborožec velký
Sumec velký
Ježdík žlutý
Cechovní štít
Pomocné vědy historické
Sv. Jan Nepomucký
Vývěsní štít
Vývěsní štít hostince
Zaměstnání
Kulovnice
Puška (obojetnice)
Meč
Lovecký tesák
Šavle
Terč
Prapor sboru dobrovolných hasičů ve Starém Městě
Truhlice cechu tkalců v Šumperku
Pečetidlo kanceláře starosty města Šumperka
Pečetidlo hlavní školy v Šumperku
Pečetidlo ševcovského cechu v Šumperku
Znamení tkalcovského cechu v Šumperku
Znamení stolařského cechu v Šumperku
Cechovní znamení
Prapor
Zbraně
Výrobky užitkové
Pomocné vědy historické
Medaile
Numismatika
Reliéf
Rakousko-uherský státní znak
Vývěsní štít
Boží hrob
Boží hrob
Forma na pečivo
Znak JZD Loštice
Kadlub
Rudolf Kremlička - Radziwiłłów
Méla Müller - Portrét ženy
Méla Müller - Portrét muže
Stanislav Lolek - Krajina
Stanislav Lolek - Jeřábci
Riana Marie Andrýsková Bačáková - Ženský akt
Vladislav Gajda - Milicionář
Jiří Jílek - Žena s pecny
Oldřich Urban - Chlapec
Anonym - Ráno na pobřeží
Anonym - Sv. aliance
Anonym - Sv. Jan Nepomucký
Anonym - Sv. Zacheus
Anonym - Sv. Jiří
František Havelka - Růžencová madona
František Havelka - Sv. Terezie
Anonym - Johann Bernhard Harbich
Bohumil Pavlů - Pohled na Šumperk
A. Wojtech - Vila Antona Capella
Wilhelm Malitzius - Oberleithnerova továrna v Hanušovicích
Josef Meissner - Kristus žehná Šumperku
Richard Wiesner - Matka s dítětem
Rudolf Brachtl - Portrét dámy
Zdeněk Sklenář - Akt
Anežka Kovalová - Krajina II.
Alfred Meissner - Portrét Hanse Höniga
Josef Eberhardt Karger - Pavlínin dvůr
Ernst Nowak - Klášterní idyla
Camilla Freidloender - Zátiší
Richard Wiesner Portrét manželky umělce
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Stanislav Lolek - kresba ze souboru Liška Bystrouška
Anonym - Busta Edvarda Beneše
Jiří Beránek - Loď bláznů
Jiří Jílek - Šebestián
August Johann Jekel - Sv. Jiří bojující s drakem
Jean-Baptiste Carpeaux - Tři Grácie
Anonym - Jidáš Iškariotský
Anonym - Sv. Jan Evangelista
Anonym - Sv. Tomáš
Anonym - Sv. Petr
Jiří Jílek - sochařská studie
Jan Raszka - Ursus a Lygie
Anonym - Model oltáře
August Johann Jekel - Oráč
Václav Hollar - Část opevnění Tangeru
Václav Hollar - Besagno
Václav Hollar - Krajina z okolí Janova
Václav Hollar - S. Iuliano d´Arba
Václav Hollar - Hrobky pod arkádou
Václav Hollar - Náhrobek Dudleyho Leicestera
Václav Hollar - Náhrobek Bacona Verulamského
Václav Hollar podle Petera Paula Rubense - Pět lvů a lvice
Václav Hollar podle Albrechta Dürera - Ležící jelen
Václav Hollar - Šest loveckých psů
Václav Hollar - Pět loveckých psů
Václav Hollar - Ioannes Roelans
Václav Hollar podle Anthonyho van Dycka - Thomas Howard, hrabě z Arundelu
Václav Hollar - Tyrus u Sidonu
Václav Hollar - Kapitulní dům katedrály sv. Pavla
Václav Hollar - Tower v Londýně
Václav Hollar - U Albury v Surrey
Václav Hollar - Titulní list Amoenissimae Aliquot Locorum in Diversis Provinciis Iacientiu Effigiaes - s pohledem na Prahu
Václav Hollar - Podzim
Václav Hollar - Léto
Václav Hollar - podle Petera Paula Rubense - Dva chlapci a tři tygři
Václav Hollar - podle Pietra van Avonta - Druhý titul
Václav Hollar - Catullova záchrana
Václav Hollar - Břicho a údy
Václav Hollar - podle Francise Cleyna - Venuše přináší Aeneovi zbroj
Václav Hollar - podle Francise Cleyna - Aeneas a Merkur
Václav Hollar - podle Francise Cleyna - Aeneova oběť
Václav Hollar - podle Francise Cleyna - Venkovské práce mužů
Malba
Kamenná sekera
Historie
Geologie
Plastika
Boží muka v Lošticích u cesty k Pešti
Nalezení Jenovéfy
Pierre Lombart - podle Francise Cleyna - Ilustrace k dílu M. P. Vergilia: Aeneis
Václav Hollar - podle Francise Cleyna - Polyphemus a Odysseus
Václav Hollar - Pohled na katedrálu sv. Pavla od východu
Václav Hollar - Mladík a kočka
Václav Hollar - Jupiter a žáby
Malba
Malba
Herbářové položky rostlin
Zoologie
Zoologie
Geologie
Sklo
Porcelán
Kov
Písemnosti
Perníkářské formy
Jiří Hovorka - Hon na čarodějnice
Jiří Hovorka - Radost
Jiří Jílek - Hudba
August Johann Jekel - Ženský akt
Anonym - Anděl
Leo Balczarek – Portrét dámy
S. Pfalz - Portrét muže
Pauline Chiari - Na Gardském jezeře
G. Seibert - Portrét paní Prokschové (geb. Geschaderové)
Reinhold Klaus - Stará radnice v Šumperku
K. Brachtel ml. – Krajina s říčkou
G. Dematschek – Pohled na farní kostel v Šumperku (Havlíčkova ul.)
Carl Thöndel - Pohled na Šumperk od severu
R. Gobaschek - Ze Šumperka (pivovar na zámku)
Stanislav Lolek - Děti u vody
Anonym – Sv. Josef
Autor neurčen - Kino Saxinger
Josef Keil – Panna Marie Ochránkyně
Friedrich Engel – Špitál sv. Martina (Kozinova ul. v Šumperku)
Jan Kryštof Handke - Ošetřování sv. Šebestiána
Socha
Grafika
Kresba
Malba
TOP