Výukové programy a přednášky

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd.Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkových kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v novém přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 583 363 074, zajišťuje Mgr. Eva Šebestíková (eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz) nebo na adrese muzea (vmsumperk@muzeum-sumperk.cz). 

 

Vstupné na přednášku je 20 Kč.


Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek

 

 

 

Výukové programy

 

 

Ve čtvrtek 10. února zahájilo mohelnické muzeum velikonoční výstavu s názvem Velikonoce v lidovém umění, na kterou bychom Vás a Vaše žáky rádi pozvali.

Velikonoční výstava představí tentokrát zejména lidové umění, které se k tomuto svátku váže. Představí obě dvě prolnuté tradice, které určují charakter slavení Velikonoc u nás. První, předkřesťanskou tradici oslavy jara jako obnovy života v lidové umění na výstavě prezentují zejména kraslice. Křesťanskou tradici dokumentuje lidové umění spojené s událostmi Pašijí. Jsou to vyobrazení na obrázcích na skle, lidových dřevořezbách a zajímavých Golgotách, umně naskládaných v lahvích. Poprvé bude v muzeu v Mohelnici vystavena originální vyřezávaná Křížová cesta řezbáře Břetislava Vávry z nedaleké Klopiny.

Společně s dětmi si na výstavě budeme vyprávět o obou tradicích slavení Velikonoc – o zvycích i o ikonografii vystavených lidových děl.

K výstavě nabízíme:

Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ možnost objednat prohlídku s dílnou, kde si děti vytvoří velikonoční dekoraci ptáčka a vajíčko.

Vstupné na prohlídku s dílnou jednotné: 30 Kč.

 

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ nabízíme přednášku Marie Kudelové s projekcí o velikonočních obyčejích v minulosti a v současnosti, s důrazem na méně známý obyčej vodění Jidáše, který se zachoval jen v několika málo obcích na Zábřežsku až do současnosti.

Vstupné na prohlídku s přednáškou jednotné: 30 Kč.

 

Nabízíme i možnost objednat si pouze komentovanou prohlídku, přizpůsobenou věku dětí.     

Vstupné na výstavu s komentovanou prohlídkou: děti 15 Kč, do 3 let zdarma, pedagogický doprovod zdarma.

Výstavu Velikonoce v lidovém umění je možné navštívit až do 15. dubna 2018.

Objednávat se můžete na adrese: mohelnice@muzeum-sumperk.cz,  telefon: 583 430 693

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám i dětem bude v muzeu líbit.


   

V Muzeu Šumperk až do 22. dubna 2018 nabízíme k historicko-religionistické výstavě Evangelíci na Šumpersku školním i jiným kolektivům komentované prohlídky. Návštěvu výstavy doporučujeme pro žáky a studenty od 7. ročníku ZŠ.

 

 

O čem bude během komentované prohlídky řeč:

 • Kdy a kde se zrodila reformace a jakou roli v jejím rozšíření sehrál vynález knihtisku?
 • Jaké jsou symboly evangelíků? Proč byl vybrán právě kalich s biblí?
 • Proč mají evangelíci zdrženlivý postoj k obrazům a proč jsou jejich bohoslužebné prostory zdobeny záměrně velmi prostě?
 • Připomeneme si důsledky porážky českých stavů na Bílé hoře a význam tolerančního patentu.
 • Objasníme si pobělohorskou náboženskou emigraci do pruských částí Slezska a vládou podporovanou repatriační akci po vzniku Československé republiky, kdy právě v našem regionu byla založena důležitá centra osídlení rodin reemigrantů v Zábřehu a ve Vikýřovicích.
 • Přiblížíme si soužití českých a německých evangelíků, kteří na Šumpersku vytvářeli od počátku oddělené sbory. Vysvětlíme si, co pro Německou evangelickou církev znamenal rok 1945.
 • Představíme si přestupové hnutí Pryč od Říma, které silně za První republiky zasáhlo obzvláště Zábřežsko. Představíme si osobnost vikáře Šedého.
 • Ukážeme si české i německé evangelické stavební památky na Šumpersku.
 • Dozvíte se, proč mají evangelíci v Hrabové v kostele hvězdárnu.

Pro žáky máme připraveny pracovní listy.

Co na výstavě uvidíte:

 • Talár evangelického faráře
 • Bibli, ze které evangelíci ve Svébohově tajně četli již několik let před vydáním tolerančního patentu
 • Liturgické nádobí a staré tisky (bible a kancionály)
 • Hvězdářský dalekohled z Hrabové
 • Talířek přivezený z polského Zelova při prvorepublikové repatriační akci
 • Ciferník z věže šumperského evangelického kostela

 

Svébohovská Melantriška, bible, ze které ve Svébohově evangelíci tajně četli již před vydáním tolerančního patentu.

 

BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Cena komentované prohlídky: 15 Kč, pedagogický doprovod zdarma


   

 

 

TOP