Výukové programy a přednášky

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd.Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkových kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v novém přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 583 363 074, zajišťuje Mgr. Eva Šebestíková (eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz) nebo na adrese muzea (vmsumperk@muzeum-sumperk.cz). 

 

Vstupné na přednášku je 20 Kč.


Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek

 

 

 

Výukové programy

 

 


Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,

 

chtěli bychom Vám nabídnout možnost navštívit interaktivní výstavu O včelách a lidech, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Výstava je určená zejména dětem a je z větší části koncipována jako vzdělávací hra. Děti si prakticky vyzkouší úkoly, které mají v úlu na starosti včely dělnice v jednotlivých fázích svého vývoje, kdy se postupně stávají čističkami, kojičkami, stavitelkami, strážkyněmi a nakonec létavkami. Dále se dozvědí, jaké nepřátele mají včely, a také to, jakým způsobem se mezi sebou dorozumívají. Doprovodné texty jsou zpracovány formou komiksu, kde Včelka Medulka představí dětem všechny členy své početné rodiny a poví jim i to, proč jsou včely užitečné lidem.

Na výstavě nechybí modely úlů ani skutečné úly. K vidění jsou i nástroje, které se v minulosti používaly při medobraní. Zájemci si mohou vyzkoušet oblek včelaře nebo si zahrát společenské hry, které přiblíží anatomii včel.

 

Žáci si na výstavě vyzkoušejí např.:

  • jak včely čističky čistí buňky,
  • jak včely kojičky krmí larvy mateří kašičkou,
  • jak včely stavitelky sestavují plástve,
  • jak včely strážkyně brání úl před nepřáteli,
  • jak včely létavky sbírají pyl a nektar.

 

K výstavě budou probíhat komentované prohlídky a výukové programy formou hry.

Komentované prohlídky a výukové programy rádi přizpůsobíme věku žáků základních i mateřských škol. Výstavu doporučujeme pro děti od 4 let.

 

Cena:

  • výukový program formou hry (přibližně 1 hodina) – poloviční vstupné - 15 Kč
  • komentovaná prohlídka – poloviční vstupné - 15 Kč

 

Výstava potrvá do 21. 5. 2017.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

V případě zájmu o komentovanou prohlídku nebo výukové programy se prosím předem objednejte u: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz, tel: 583 363 094 nebo pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 445 256, mobil: 725 477 650.

Po domluvě je možné objednat program i na pondělí a úterý.

 

 

TOP