Kulturní instituce

Kulturní instituce zřízované Olomouckým krajem

 

Vědecká knihovna v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace