Program

Kde rostou naše endemity, Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků

7. 1. – 6. 3. 2016

Muzeum v Šumperku (Hollarova galerie)
Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku budou ve dnech 7. ledna až 6. března 2016 probíhat souběžně dvě botanické výstavy. Obě představí návštěvníkům endemické a vzácné rostliny domácí i cizokrajné květeny.
Výstavu s názvem Kde rostou naše endemity připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým serverem Botany.cz za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Autorem textové části výstavy, map a mnoha fotografií je doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., pedagog Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autory dalších fotografií jsou členové redakce Botany.cz a jejich přátelé.
Návštěvníci této výstavy se mimo jiné dovědí, co jsou to endemity, jak vznikají, jaké jsou jejich areály, kde u nás, v Evropě i mimo ni rostou, jak jsou zkoumány a chráněny.
Tvůrcem výstavy Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků je RNDr. Leo Bureš, botanik a ekolog z Podlesí u Světlé Hory, autor knihy Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (vyšla v roce 2013). Leo Bureš je také zapáleným fotografem, přírodu a rostliny zachycuje na fotografiích už od svých studentských let. Na jeho výstavě spatříme mnohé vzácné zástupce jesenické květeny včetně endemitů, z nichž uveďme alespoň jeden příklad: hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus). Tento hvozdík roste na jediném místě na světě – ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. Patří k nejvýznamnějším a nejvzácnějším rostlinám tohoto pohoří, neboť jeho celá populace je omezena jen na čtyři malé skalní partie a čítá dohromady jen několik desítek jedinců. Endemitům, jež se vyskytují na takto malé lokalitě, jen na několika m2, říkáme stenoendemity.
To a mnohé další zajímavosti o našich nejvzácnějších druzích rostlin se dovíte na výstavách Kde rostou naše endemity a Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků. Vernisáž obou výstav se uskuteční v Hollarově galerii Šumperského muzea 7. ledna 2016 v 17.00 hodin. Obě výstavy představí jejich autoři Vít Grulich a Leo Bureš, první ze jmenovaných také pobeseduje o vzácných rostlinách, jež potkal během svých zahraničních expedic. O dalších přednáškách obou autorů, které proběhnou v lednu a únoru 2016, budeme veřejnost informovat na webových stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku. Magda Zmrhalová


Chléb náš vezdejší

3. 2. – 29. 5. 2016

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Výstava ze sbírek VM Šumperk Jak už sám podtitul „Od zrníčka k bochníku“ napovídá, výstava se bude věnovat chlebu a lidské práci, která s jeho přípravou souvisí – např. příprava půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba.

 

 

 

 

 

 

 


Muzejíčko

5. 2. – 31. 12. 2016

Muzeum v Šumperku
Přemýšlíte, jak příjemně trávit čas se svými ratolestmi, užít si zábavu, a ještě se něco naučit? Pak se můžete těšit na náš nový projekt - Muzejíčko. 

 

 

 

 

 

 

 

  


Třicetiletá válka a Šumpersko

10. 2. – 24. 4. 2016

Muzeum Zábřeh
Výstava ze sbírek VM Šumperk + zápůjčky Třicet let trvající válečný konflikt představí výstava, uskutečněná k 370. výročí dobytí šumperského zámku císařskými oddíly v roce 1645. Třicetiletým konfliktem ve střední Evropě i v regionu provázejí informační texty v listovacích souborech a na posterech. Další dokumenty přibližují složení armád a způsob vedení boje včetně popisu dvou ze stěžejních bitev. Zájem upoutá tehdejší výzbroj vojsk. Nebudou chybět typické muškety, kopí, halapartny, kordy, meče a dýky, svou výzbroj představí také dělostřelectvo. Centrem výstavy je pak scéna představující císařské před šumperským zámkem.

   

 


Fenomén IGRÁČEK

12. 2. – 15. 5. 2016

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Výstava zapůjčená z technického muzea v Brně. Návštěvníci se seznámí s výrobou a vývojem figurek od roku 1976, kdy byl první Igráček vyroben. K vidění je i město Igráčkov a nejrůznější limitované edice postaviček. Součástí výstavy je hrací kout.

 

TOP