Keramický kotouč

 
Keramický kotouč
Část keramického kotouče.
Materiál jemně plavený, šedé barvy. Tyto předměty bývají interpretovány nejčastěji jako závaží – buď k rybářským sítím nebo tkalcovským stavům, ale také jako artefakty kultovní.
Vnější průměr cca 10 cm, výška 1,8 cm.
Lokalita slezské fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová) v Šumperku – Příčné ulici (výzkum 2008 J. Halama – M. Baják).
Inv. č. AS 12005 (foto G. Leite).
TOP