Torzo loštického poháru

 
Torzo loštického poháru
Torzo loštického poháru s oušky, chybí okraj.
Výzdoba pásy radélkových vrypů. Materiál slinutý, hnědé barvy, s puchýřky.
Zach. výška 145 mm. Typ IIb – 1. polovina 16. století.
Inv. č. AS 10300
TOP