Napájení koní

 

Napájení koní
Lept dle P. Wouwermanna, po roce 1870, 35,2 x 45,3 cm
H 6329

 

TOP