Arnošt Hrabal – Muzikant

 
Arnošt Hrabal – Muzikant.
Kresba tuší na papíře, 1921.
H 21 148
TOP