Kurt Hallegger – V kavárně

 
Kurt Hallegger – V kavárně.
Kresba tuší na papíře, 30. léta 20. století.
H 26 171
TOP