Orazio Borgianni podle Raffaela Santiho - Noe a synové při stavbě archy

obrázek

Orazio Borgianni (1575 Řím – 1616 Řím)

podle Raffaela Santiho (1483 Urbino – 1520 Řím)

Noe a synové při stavbě archy

1615

lept

198 x 277 mm

inv. č. H 3307, sbírka zábřežského muzea

TOP