Torzo čelní části komorového kachle s plastickým reliéfem

obrázek

 

Torzo čelní části komorového kachle s plastickým reliéfem

keramika, středověk, d – 12,5 cm

Nález střepu při archeologickém výzkumu hradu v roce 1987.

HÚ 469

TOP