Kniha Aloise Jiráska Bratrstvo I

 

Kniha Aloise Jiráska Bratrstvo I., ilustroval Adolf Kašpar. Vydal J. Otto.

Papír, koženka; 1925; inv. č. AK 232

TOP