Slaměný koš

 

Slaměný koš.

Uvnitř vysmolený, byl používán jako nádoba k hašení ohně. Sláma; 1. polovina 19. století; výška 33 cm, průměr 24 cm; inv. č. H 3464

TOP