Jan Bubeník (1829 – 1910)

obrázek

 
Jan Bubeník (1829 – 1910), malíř, herec a činovník JDO v Lošticích.
1904, černobílá fotografie, 10,7 x 16,5 cm. Atelier Eduarda Bubeníka, Olomouc, Anglická 25
H 2740,3
TOP