Osudí se dvěma uchy (dvojhrob 14/15)

 
Osudí se dvěma uchy (dvojhrob 14/15)
Osudí s konickým hrdlem v okraji lehce prohnutým. Hrdlo přechází slabým odsazením do baňaté výdutě. Pres odsazení jsou posazena 2 ucha. Od nich jdou 4 horizontální rýhy a nad nimi linie šikmých třásní. Na výduti je umístěn pás velkých protichůdných šrafovaných trojúhelníků, který je vespod ukončený jednou horizontální rýhou. Povrch je otřený, světle hnědé barvy, původně hlazený a tuhovaný.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Dvojhrob č. 14/15 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Výška 8,6 cm.
Inv. č. A 34039 (foto G. Leite).
TOP