Šálek (hrob 11)

 
Šálek (hrob 11)
Šálek s vysokým prohnutým hrdlem, které se lomí do klenutého spodku na dolíkovém dně. Nad okraj a přes hrdlo šlo ucho, které stlačovalo stěnu dovnitř. Okraj je vedle ucha vytažen do lalůčků. Výzdobu tvoří kombinace horizontálních rýh a šikmých třásní, pod nimi po obvodě nesouměrně rozmístěny ploché oválky. Nádoba slepena a doplněna. Je do hněda vypálena, na povrchu hlazená, černá a tuhovaná.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 11 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Výška 6,2 cm.
Inv. č. A 34025 (foto G. Leite).
TOP