Osudí (hrob 5)

 
Osudí (hrob 5)
Osudí se silně prohnutým hrdlem rozevírajícím se do okraje a do baňaté, stlačené výdutě. Nad lomem sedí dvě malá ouška nesoucí po 5 rýhách. Mezi uchy běží svazek 3 rýh a nad nimi a nad uchy jsou další 3 jemné žlábky. Výduť je třikrát hraněná. Jemný materiál je do hněda vypálený, povrch je hlazený, nese stopy tuhování.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 5 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1958).
Výška 8,5 cm.
Inv. č. A 33981 (foto G. Leite).
TOP