Hrnec s mincemi

 

Hrnec s mincemi
Středně vysoká štíhlá nádoba zhotovená z jemně plavené hlíny do okrova vypálené. Částečně rekonstruovaná.
Tělo je vejčité, pokryté vodorovnými žlábky, dno rovné a nese stopy po odřezání z hrnčířského kruhu. Hrdlo je esovitě dovnitř prohnuté, okraj je límcovitě prolamován.
Vrcholný středověk (15. století).
Postřelmov č.p. 153 (nalezl J. Stryk v r. 1966 – v nádobě se nacházelo několik desítek pražských grošů).
Výška 13,5 cm, průměr ústí 9 cm, průměr dna 5,2 cm.
Inv.č. H 2296 (foto G. Leite).

TOP