Hrnec s uchem

 
Hrnec s uchem
Hrnec soudkovitého tvaru, okraj je ve tvaru okruží, horní hrana kyjovitě zesílena, zakulacena; mírně prohnuté nízké hrdlo plynule přechází ve výduť, jejíž stěny nasedají přímo na rovné dno.
Ze spodní hrany okruží vybíhá páskové ucho, připínající se na největší výduť.
Zrnitý materiál vně i uvnitř dohněda vypálen.
Vrcholný středověk; Loštice, náměstí – nákupní středisko (výzkum 1977 PhDr. V. Goš).
Výška 17 cm, průměr ústí 13,5 cm.
Inv. č. A 27006 (foto G. Leite).
TOP