Loštický pohár II

 
Loštický pohár II
Loštický pohár, okraj částečně doplněný, hrdlo mírně deformované, původně válcovité s vodorovnými rýžkami.
Tělo štíhlé, vejčité, stěny nasedají přímo na dno. Na podhrdlí je 6 oušek. Povrch slinutý s puchýřky, karmínově hnědý.
Pozdní středověk; Loštice, Hradská ulice (výzkum 1980 PhDr. V. Goš).
Inv. č. A 25409 (foto G. Leite).
TOP