Lužická kultura

 
Lužická kultura
Vysoká etážovitá nádoba se dvěma uchy. Lužická kultura z kulturního komplexu popelnicových polí (mladší doba bronzová, cca 1250 – 950 př.n.l.).
Výzkum mohylového pohřebiště v lokalitě Stavenice – Brabec (50. léta 20. stol.).
Inv. č. A 33969 (foto G. Leite).
TOP