Kultura nálevkovitých pohárů I

 
Kultura nálevkovitých pohárů I
Keramická nádobka s vysokým ven vykloněným okrajem, který je charakteristický pro Kulturu nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 4000 – 3200 př.n.l.).
Sídliště v lokalitě Mohelnice – nadjezd.
Ev. č. M-III-57-1161 (foto G. Leite).
TOP