Betlémy

Předoucí žena

Žena – darákyně s košíkem

Žena – darákyně

 

Pastýř

Muž - darák s vědrem

Muž – darák s jehnětem

Žena – darákyně s dítětem

 

Klanící se rodina

Klečící poutník

Žena – darákyně s nůší s husou

 

Sv. Josef

Pastýř s ovečkami

Stařec se stromkem

Panna Marie

 

Lev

Ježíšek v jesličkách

 

Muzikant - dudák

Anděl

Anděl

 

Voják

Král

Útěk sv. rodiny

 

Domek

Domek

 

Kostel

Sv. rodina ve chlévě

 

Kominík

Král - Kašpar

Král

Král

 

Žena s plachetkou

Žena s břemenem

Dům

 

Strom

Ovečka

 

Osel

Velbloud

 

 

Panna Marie s Ježíškem

Sv. Josef

Kralický betlém 

 
   

 

 

 
TOP