Jan Smital - Pamětní list

 

Jan Smital. Pamětní list Národní jednota a tělocvičné jednoty Sokol Mohelnice.

Kresba tuší; 1936; 60,5 x 72,5 cm; inv. č. H 5069

TOP