Kultura s lineární keramikou III

 
Kultura s lineární keramikou III
Jednoduchá keramická mísovitá nádoba 1. zemědělské kultury u nás – Kultury s lineární keramikou (starší neolit, cca 5500 – 5000 př.n.l.).
Na míse je patrná rytá výzdoba – lineární motivy přesekávané kratšími rýžkami – jedná se o tzv. želiezovský typ.
Výzkum sídliště v lokalitě Mohelnice – cukrovar (50. léta 20. stol.).
Ev. č. 629-70-0-04 (foto G. Leite).