Korespondence

Dopis od Stanislava Lolka A. Kašparovi. Dopisnice s fotografií Stanislava Lolka před jeho loveckým srubem, poslaná A. Kašparovi. Dopis od Františka Kretze A. Kašparovi.
 
 
Dopis od Ignáta Herrmanna A. Kašparovi. Dopis Adolfa Kašpara neznámému nakladatelství.  
 
   
Dopisnice s fotografií manželky Jitky Kašparové s dcerou Jitkou.  
 
TOP