Vlastivědný sborník Severní Morava

Vyšel 104. svazek Severní Moravy

 

Severní Morava - formální úprava příspěvků (PDF).

 

Obsah:
 

Barbora Tomešová: Mladší doba kamenná v povodí horní Moravy
Zdeněk Doubravský: K vývoji lén a jejich transformaci v mensální statky na mírovském panství olomouckého biskupství v 16. století
Michaela Kollerová: Starostové města Šumperka v období mezi dvěma světovými válkami
Jiří Hastík: Věra Kovářová v prostoru a čase
Zbyněk Žouželka: 500. výročí narození Antonína Brusa
Dagmar Tempírová-Kotrlá: Dvojí výročí Jana Eskymo Welzla
Petr Možný: Podplukovník dělostřelectva Josef Březina — plukovník in memoriam
Milena Filipová: Z osudů jedné rodiny šumperských „hraničářů" ve 20. století
Magda Zmrhalová: Ke 120. výročí založení Lovecko-lesnického muzea v Úsově
Zdeněk Gába: Z historie těžby a použití kamene v Šumperku
Milan Dvořák: K výskytu kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na Šumpersku
Jakub Halama: Faléra z koňského postroje doby bronzové
Kristina Lipenská: Tajemství neznámé světice z muzejních sbírek
Pavlína Janíčková: Loutky a loutková divadla ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku   
Kristina Lipenská: Lubomír Bartoš oslavil 80. narozeniny výstavou v šumperském muzeu
Jaroslava Čajová: K jubileu Jakuba Lolka  
Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2017

 

Předplatné je možno objednat zasláním emailu na magda.gronychova@muzeum-sumperk.cz .

 

 

TOP