Vlastivědný sborník Severní Morava

Vyšel 104. svazek Severní Moravy

 

SM - důležité pokyny pro autory příspěvků (PDF).

Autoři jsou povinni vypracovat text ve shodě s obecně přijímanými principy etiky vědecké a odborné práce, musejí být držiteli autorských práv k obrazovým materiálům, popř. si musejí před publikováním fotografií zajistit autorská práva u jejich vlastníků. V příspěvku musejí uvádět celé jméno vlastníka autorských práv k fotografii, popř. další informace požadované vlastníkem těchto autorských práv. Příspěvky musejí být původní, autoři se zaručují, že již nebyly zveřejněny v jiném periodiku, a dávají souhlas s publikací připraveného textu i obrazového materiálu ve vlastivědném sborníku Severní Morava.

Obsah:
 

Barbora Tomešová: Mladší doba kamenná v povodí horní Moravy
Zdeněk Doubravský: K vývoji lén a jejich transformaci v mensální statky na mírovském panství olomouckého biskupství v 16. století
Michaela Kollerová: Starostové města Šumperka v období mezi dvěma světovými válkami
Jiří Hastík: Věra Kovářová v prostoru a čase
Zbyněk Žouželka: 500. výročí narození Antonína Brusa
Dagmar Tempírová-Kotrlá: Dvojí výročí Jana Eskymo Welzla
Petr Možný: Podplukovník dělostřelectva Josef Březina — plukovník in memoriam
Milena Filipová: Z osudů jedné rodiny šumperských „hraničářů" ve 20. století
Magda Zmrhalová: Ke 120. výročí založení Lovecko-lesnického muzea v Úsově
Zdeněk Gába: Z historie těžby a použití kamene v Šumperku
Milan Dvořák: K výskytu kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na Šumpersku
Jakub Halama: Faléra z koňského postroje doby bronzové
Kristina Lipenská: Tajemství neznámé světice z muzejních sbírek
Pavlína Janíčková: Loutky a loutková divadla ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku   
Kristina Lipenská: Lubomír Bartoš oslavil 80. narozeniny výstavou v šumperském muzeu
Jaroslava Čajová: K jubileu Jakuba Lolka  
Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2017

 

Předplatné je možno objednat zasláním emailu na magda.gronychova@muzeum-sumperk.cz .

 

 

TOP