Vlastivědný sborník Severní Morava

Vyšel 106. svazek Severní Moravy

 

SM - důležité pokyny pro autory příspěvků (PDF). (17. 1. 2020)

Autoři jsou povinni vypracovat text ve shodě s obecně přijímanými principy etiky vědecké a odborné práce, musejí být držiteli autorských práv k obrazovým materiálům, popř. si musejí před publikováním fotografií zajistit autorská práva u jejich vlastníků. V příspěvku musejí uvádět celé jméno vlastníka autorských práv k fotografii, popř. další informace požadované vlastníkem těchto autorských práv. Příspěvky musejí být původní, autoři se zaručují, že již nebyly zveřejněny v jiném periodiku, a dávají souhlas s publikací připraveného textu i obrazového materiálu ve vlastivědném sborníku Severní Morava.

 
 
Obsah:
 

Zdeněk Doubravský: Petr Horecký z Horky na Bludově a otázka vzniku bludovské tvrze

Kristina Lipenská: Šumperský sen architekta Georga Bergera

Mária Kudelová: Z historie šumperské továrny na výrobu kachlových kamen Rollepaz

Tomáš Skoumal: Boj o hospodu v Crhově

Michaela Kollerová: Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v zemi Moravskoslezské roku 1937

Petr Možný: Vojenský pilot, interbrigadista a odbojář Rudolf John

Michal Kováčik: Numizmatický rozbor dvoch zaujímavých mincí z pokladu Hrabová

Kristina Lipenská: Kterak Carpeauxovy Tři Grácie do Šumperka až z Paříže dotančily

Lenka Müllerová: Mimořádná akvizice v šumperské kolekci malíře Kurta Halleggera

Jakub Halama: První a poslední vzpomínka na Vladimíra Goše

Zbyněk Žouželka: Václav Křupka (25. 9. 1929 – 28. 2. 2020)

Zdeněk Gába: Za RNDr. Magdou Zmrhalovou

Lenka Müllerová, Dagmar Tempírová-Kotrlá: Zemřel akademický malíř František Remeš (1963–2020)

Michaela Kollerová: Nová expozice Jana Eskymo Welzla v zábřežském muzeu

Lenka Müllerová: Grafický kabinet Václava Hollara. O nové expozici v prostorách Muzea Zábřeh

Jakub Halama, Pavlína Janíčková: Expozice loštických pohárů v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích

Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2019

 

Předplatné je možno objednat zasláním emailu na ivana.knoppova (@) muzeum-sumperk.cz

 

 obrázek

TOP