Václav Hollar - S. Iuliano d´Arba

obrázek

Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn)

S. Iuliano d´Arba

cyklus Malé pohledy z okolí Janova

1665

lept

60 x 98 mm

značeno: W. Hollar delin: et sculp:

inv. č. H 2826, sbírka zábřežského muzea

TOP