Václav Hollar - Kapitulní dům katedrály sv. Pavla

obrázek

Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn)

Kapitulní dům katedrály sv. Pavla

kolem roku 1658

lept

188 x 287 mm

značeno: W. Hollar delineavit et sculpsit

inv. č. H 3737, sbírka zábřežského muzea

TOP