Dražba pro Dětský klíč v Šumperku

Podpořme dobrou věc

Kampaň ROZSVIŤME SE MODŘE ke Světovému dni porozumění autismu, který připadá na sobotu 2. 4. 2022, a tradičně ji pořádá nezisková organizace Dětský klíč Šumperk o.p.s., je v letošním roce propojena s právě probíhající výstavou Mandala – cesta k sobě.

Autor věnuje k 22. výročí organizace symbolicky 2 obrázky do veřejné dražby, která bude probíhat po celou dobu konání výstavy, do 30. 4. 2022.

Magické číslo 22 je dle numerologie řazeno mezi mistrovská nebo také andělská čísla. Pomáhá vnímat svět v širších souvislostech. Podporuje citlivost, intuici, harmonii, umění a krásu, napomáhá překonávat duševní pasivitu. Pod tímto číslem se dostává do popředí potřeba a touha po kolektivních činnostech pro druhé a upozaďuje se individualita a ego, osobní život se staví až na druhé místo. Hlavním posláním čísla 22 je zaměřit se na kvalitu vztahů a spolupráci s druhými.

Při tvoření darovaných mandal se nechal autor volně inspirovat názvem a logem organizace Dětský klíč a také modrou barvou, která celou kampaň provází. Zvolené pestré barvy mají evokovat radostnou dětskou hravost. Klíč otevírá všechny zamčené dveře, ale i srdce. Čtyřlístek je symbolem štěstí. Modrá barva podporuje komunikaci, porozumění, trpělivost a důvěru, což jsou zásadní a nezbytné předpoklady pro práci s lidmi s poruchami autistického spektra a pro jejich blízké.

Výtěžek z dražby bude použit na pořízení dataprojektoru v hodnotě 12 490 Kč, který budou využívat klienti Dětského klíče v nově vzniklé klubovně v budově kina Oko.

Do dražby se může zapojit každý, kdo chce pomoci a přispět. Zájemci, prosím sdělte údaj o navrhované částce a svůj kontakt v pokladně muzea. Dražba bude rovněž probíhat on-line na internetových stránkách a facebooku Dětského klíče.

Věříme, že obrázky přinesou radost a získaná částka významně pomůže zlepšit kvalitu péče o klienty Dětského klíče. Odměnou nám všem bude dobrý pocit z podpory a pomoci dobré věci.  Moc děkujeme a vážíme si toho…  

 

obrázek obrázek

 

Dražba této mandaly probíhá ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, přísp. org.

(Zájemci, prosím sdělte údaj o navrhované částce a svůj kontakt v pokladně muzea.)

 

Dražba této mandaly probíhá online na facebooku Dětského klíče, o. p.

  

logo

Posláním neziskové organizace Dětský klíč Šumperk, o.p.s., je poskytování sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovací služby, služby sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství) osobám s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Hlavním cílem Dětského klíče je zkvalitnění života dětí, dospívajících i dospělých osob s PAS. Pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jim jsou vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně o osobu s PAS.

http://www.detskyklic.cz/o-nas/zakladni-informace

http://www.detskyklic.cz/jak-pomoci/mozne-zpusoby-podpory

http://www.detskyklic.cz/o-nas/autismus

Velkým úspěchem byla Cena města Šumperka za stavbu asistečního domu. http://www.detskyklic.cz/aktuality/detsky-klic-ziskal-cenu-mesta-za-rok-2020

 

obrázekobrázek 

 

TOP