Abraham Bosse - Božská inspirace

obrázek

Abraham Bosse (1602 Tours – 1676 Paříž)

Božská inspirace

po roce 1636

rytina s leptem

178 x 407 mm

inv. č. H 3360, sbírka zábřežského muzea

TOP