Kultovní štěrchátko (dvojhrob 14/15)

 
Kultovní štěrchátko (dvojhrob 14/15)
Štěrchátko se zúženým hrdlem zakončeným svrchu rovným knoflíčkem. Hrdlo je od výdutě mírně odsazeno. Výduť se lehce lomí do prohnuté spodní části na úzké podstavě s dírkou. Spodek hrdla nese 5 horizontálních rýh a nad nimi linii šikmých třásní. Na výduti je pás sestavený z protichůdných šrafovaných trojúhelníků. Slepeno z fragmentů. Je částečně přepálené, v neporušených částech je povrch hlazený a tuhovaný.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Dvojhrob č. 14/15 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Výška 6,2 cm.
Inv. č. A 34050 (foto G. Leite).
TOP